Premiär: Draken Film 22 januari, 2021.    Klicka på Draken

Press: SVT Kulturnyheterna

Den 28 juni 1710 stävar skeppet Stäkesund mot Stockholm med pesten ombord. Det skall ligga 40 dagar i karantän i Vaxholm, men kaptenen har mutat tullen.

Fjorton dagar senare får fler och fler stockholmare märkliga bölder och dör i stadens gränder.

Kungliga rådet vänder sig till Collegium Medicum med frågor om den nya sjukdomen.

Men ordföranden för Collegium Medicum, kungens livläkare Urban Hjärne, förklarar ”att detta är en vanlig feber förekommande på sommaren. Han ändrar sig till ”fläckfeber” och kommer först fram till att det kan finnas ”lite pest” i staden ca 50 dagar senare: DÅ ÄR DET FÖR SENT!

Kungliga rådet, med bl a Överståthållare Arvid Horn och Friherre Fabian Wrede,  hade vid det laget hunnit dra sig tillbaka till sina lantegendomar. 22.000 UTAV 55000 STOCKHOLMARE DÖR. 

Men pesten sprider sig till Danmark och Norge. Och den danske kungen Fredrik IV beordrar att varje svensk som visar sig vid gränsen skall skjutas.

Den 30 januari 2020 klassar WHO Coronautbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa. 31 januari gör Folkhälsomyndigheten bedömningen: ”Ett utbrott i Sverige är osannolikt”.

Brist på personal, skyddsutrustning, sjukhusbäddar och en ohållbar arbetsmiljö inom äldreomsorgen var välkänd. IVA-sjuksköterskorna fick skaffa fram gasmasker från försvaret.

Foto: Joey Abrait

 Att — som WHO uppmanade — i stor skala testa, smittspåra och isolera infekterade prioriterades inte. På oklara grunder avråddes allmänheten från att använda munskydd. För- och grundskolor hölls öppna, och är det fortfarande.

Lisen Elwin smittades 7 februari 2020 och har fortfarande skov efter sjukdomen. På hennes sons skola var det klustersmitta. Statistikbyrån NOVUS rapporterar redan i juni att 260.000 människor beräknas vara långtidssjuka.

Jörgen Hassler smittades förmodligen också av sina skolbarn. Han fungerar lika dåligt i dag som i mars: Med ”brainfog”, ett symptom på långtidscovid, går det bara att vara koncentrerad en kort stund om dagen. Tack vare sin läkare har han sin sjukersättning kvar, men många långtidssjuka har förlorat sin ersättning.

Annelie Olsen — tillbaka på sjukhus i oktober — protesterade under sommaren utanför Riksdagen mot förhållandena för långtidssjuka och krävde mer forskning om långtidscovid.

Peter Cottino drabbades som anhörig när hans mor fick palliativ vård trots att hon inte var dödligt sjuk.

Statsministrarna Erna Solberg, Sanna Marin och Mette Fredriksen — i våra nordiska grannländer Norge, Finland och Danmarkhade som målsättning att slå ner, inte bara begränsa, smittans spridning i samhället.

De anslöt sig till försiktighetsprincipen och besparade 10.000-tals människor från lidandet av en okänd sjukdom och räddade förmodligen tusentals liv. 

Fakta

Presskontakt

Maj Wechselmann

E-post: maj.prod@telia.com

Pressbilder

Pressbilder

The plague in Stockholm 1710

 

The royal physician Urban Hjärne

 

Annelie Olsen

 

Peter Cottino

 

Lisen Elwin
Håkan Agnell

Regi: Maj Wechselmann

Med: Kerstin Anell, Annelie Olsen, Jenny Fjell, Ina Hallström, Jörgen Hassler, Peter Cottino, Håkan Agnell, Britta Ring, Birgitta Sevefjord, Brit Rundberg, Lisen Elvin, Julius Elwin, Ing-Marie Persson med flera

Land: Sverige

Språk: Svenska (English subtitles)

Längd: 68 minuter

Premiärdatum: 2021-01-22

Producent: Maj Wechselmann

Originaltitel:

The Swedish Way

Pesten 1710 | Corona 2020

Produktionsår: 2021

Genre: Dokumentär

Filmnummer:  TBA

Musik: Tommy Jonsson

”Orgelschlagers från fyra sekler”

  1. Billie Jean
  2. Prelude G-minor
  3. La Voix
  4. Trisonate EB Major
  5. Prelude EB major
  6. Fugue EB Major

 

Produktion

Foto: Maj Wechselmann

Producentassistent: Birgitta Lovernius

Regiassistent: Pehr Mårtens

Skugganimation: Måns Ahlin

Översättning: Johny Mair

Post-Produktion

Redigering: Maj Wechselmann

Ljud och mix: Johanna Printz Ljudbang

On-Line: Simon Thil

Webutvecklare: Pehr Mårtens

Affisch: Pehr Mårtens

Atomen i mänsklighetens tjänst?

Fakta

Regi: Maj Wechselmann

Med: Gunnar Westberg, Paul Rimmerfors, Henrik Blind, My Leffler, Lena Lagerstam m flera

Land: Sverige

Språk: Svenska

Längd: 80 minuter

Premiärdatum: 2020-09-04

Manus: Maj Wechselmann, Jan Strömblad, Charlotte Thege, Paul Rimmerfors, Sture Grönblad

Producent: Maj Wechselmann

Originaltitel: Atomen i mänsklighetens tjänst

Produktionsår: 2020

Genre: Dokumentär

Filmnummer:  172

Pressbild:

Biograftrailer (DCP):

Klicka här

”Ur Göteborg Filmfestivals recension”

Maj Wechselmanns slagkraftiga Atomen i mänsklighetens tjänst ifrågasätter de idéer om kärnkraft som på senare tid vunnit mark i klimatkrisens spår
I 18 kapitel redogör Wechselmann  för atombombens och kärnkraftens, men även om den civila motståndsrörelsens historia. Från hiroshimabombens offer, över det svenska atombombsprojektet, utvecklandet av neutronbomben, provsprängningar från Lappland till Bikiniatollen, Tjernobyl och Fukushima fram till idag då INF-avtalet löpt ut. Filmen är en skrämmande exposé över det hot som angår oss alla men också ljusglimt: Så få kunde rädda så många!

Offren för Hiroshimabomben fick radioaktiva brännskador. Deras lidanden fick inte berättas utan censurerades bort av USAs ockupationsmakt.

Kärnvapenarsenalen under efterkrigstiden rymmer allt från den ryska tsarbomben som sprängdes på en ö i Ishavet, den var en vätebomb på 50 megaton trotyl (hiroshimabomben 15 kiloton trotyl). Tryckvågen som följde efter detonationen sträckte sig 70 mil bort och fönsterrutor krossades 90 mil bort, även Norra Finland och Nordnorge– till  ”David Crockett geväret” motsvarande 10 ton trotyl Det skedde tusentals olyckor med de då  40.000 kärnvapen – fast inga exploderade.

Tre härdsmältor i Fukushima Daichi kärnkraftverk (12 – 16 mars 2011) vållar fortfarande den japanska regeringen stora problem 2013 försökte man få stopp på vattnet som strömmar igenom ruinen av kraftverket och sedan når Stilla havet med oacceptabla nivåer av radioaktivitet. Ismuren kostade 13 miljarder dollars  men hjälpte ingenting! Istället förvarar man nu 1,2 miljoner ton kontaminerat vatten i tankar inne på kärnkraftverkets område. Man ansöker till grannländernas förtret om att få dumpa det i havet.

.

Se trailer här
Hiroshimabomben: Amerikanska censuren förhindrade de viktigaste fakta

Hiroshima och den amerikanska censuren

”Vördnadsfullt betraktade vi hur den purpurfärgade eldpelaren sköt uppåt genom skyn och den blev även mer livaktig när den steg genom molnen… som ett levande väsen som föddes rakt fram för våra vantro ögon… svampens topp kändes ännu mer livaktig än pelaren, sjudande och kokande i ett ursinnigt vit krämigt skum… som ändrade form till en blomliknande form vars enorma blomblad pekade nedåt…”

 

Det här är vetenskapsjournalisten William L. Laurence beskrivning av atombomben över Japanska Nagasaki en månad efter den fällts (9/8-1945) (“Atomic Bombing of Nagasaki Told By Flight Member” New York Times 9/9 1945).
Lawrence hade hyrts in av generalen L. R. Groves som hade det militära ansvaret för  atombombsprojektet. Lawrence blev därmed den första inhyrda ”embedded” journalisten. Den flitiga Pulitzerprisbelönade Lawrence formade i hög grad opinionen om atombomben  med en myckenhet av artiklar om de amerikanska vetenskapsmännens heroiska ansträngningar för att konstruera och använda atombomben.
Från den australiensiske journalist, Wilfred Burchett, som kom till Hiroshima en månad efter bomben kom en helt annan rapport:
”Hiroshima ser inte ut som en bombad stad, den ser ut som om en gigantisk monsterångvält har kört över den och förintad den totalt…30 dagar efter atombomben dör folk fortfarande på ett mystiskt och förfärligt sätt, människor som inte blev skadade i syndafloden, dör av någonting som enbart kan beskrivas som ”atompesten”.

 

I dag har såväl Trump som Putin lämnat den pakt som Reagan och Gorbatjov kom överens om under kalla krigets kallaste dagar (1987) INF-pakten, en pakt som eliminerade såväl konventionella som interballistiska och kryssningsmissiler så att antalet sjönk från 60.000 i 1987 till lite mer än 10.000 idag. Men både Trump och Putin hotar just nu (Trump bara här om dagen) med nya hypersoniska kärnvapenbärande missiler som flyger fem gångar snabbare än ljudets hastighet.

Det kan i detta läge vara dags att kasta en tillbakablick på effekten av världens mest perversa vapen. Jag trodde jag hade bildat mig en uppfattning av vad som hände i Hiroshima 6 augusti 1945 när jag reste och filmade i journalisten Barbro Alvings spår 2007 på Hiroshimas Memorial  Museum, samt intervjudet både läkare och överlevande. Men det finns viktiga vittnesbörd som inte kommit fram för än de allra senaste åren. Så länge har effekterna av den amerikanska censuren de första åren efter bomben alltså dröjt. De drabbade hiroshimaborna hade ju ingen talan. Strax efter ockupationen av Japan den 28 augusti 1945, införde  amerikanske militären en noggrant förberedd censur, där offrens vittnesbörd mer eller mindre förbjöds. (Doktoravhandlingen: ”The Atomic Bomb Suppressed” av Monica Braw har getts ut i USA och Japan ett antal gångar).

När Hiroshimabomben föll 08.15 var det en vacker morgon med djupblå himmel, 25 graders celsius. Bomben exploderade på 600 meters höjd. På ett ögonblick förvandlades dag till natt, ett svart ogenomträngligt mörker av sot där enbart bränder lyste upp. Hiroshima blev på någon minut en öken med några få upprättstående skadade sten- och betongbyggnader . Sen länge vet vi att temperaturen nådde 4000 grader vid epicentrum. Det som bör intressera oss är HUR 100.000 människor kunde dö på en enda dag. Och även hur det gick för de överlevande 250.000 människor. Av de som inte dog omedelbart fick ytterligare 40.000 de allvarligaste brandskador – deras ögon föll ut, de gick där med båda ögonen i händerna – deras hud föll av, och de fick radioaktiva strålningsskador som i loppet av ett år dödade  ytterligare 40.000 personer. 140.000 av Hiroshimas invånare hade dött i augusti 1946. Många fler skulle dö. Bomboffren som överlevt, stelnade i det desperata sökande efter vatten och blev snart till ohyggliga högar av lik. De många som sökte sig ned i floddeltat för att försöka svalka sina brinnande sår, drunknade. Det fanns vare sig vatten eller mat till de överlevande. Klungarna av vilsna sotiga människor i sönderbrända trasor med det svidna håret på ända på fotografierna tycks fråga – Var är min pappa? Var är min bror? Var är min stad där jag brukade bo? Var är min läkare? Av stadens 16.000 läkare dog ca 15.000.

Ju mer jag läser om de miljoner av flugor som invaderade det som hade varit staden Hiroshima, nu mer än 30 grader varm – om fluglarvarna som kröp omkring i de djupa infekterade såren som uppkommit av brandskador, sår som det fanns allt för få läkare och sköterskor som kunde lägga om – om alla hästarna som drev förvillade runt utan för staden döende med sina uppsvällda magar – dess mer övertygad blir jag om nödvändigheten av att samla dessa fakta på ett så monumentalt sätt så folk förstår att atomvapen är det mest depraverade vapen som civilisationen någonsin använt, glöm splitterbomber och biologiska vapen.
Det arbete som den nobelprisbelönade organisationen ICAN gör (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) för att få världens stater att skriva på FN-konventionen om förbud
av användande av kärnvapen – Även Sverige som inte har skrivit på än –  bör vi i likhet med Palme-centret, Greenpeace, Läkare mot Kärnvapen osv. stödja med alla medel.

 

 

Det är rena turen att vi lever. Kapprustning till döds

Det är rena turen att vi lever

Det är rena turen att vi fortfarande lever, sade professor emeritus Gunnar Westberg, f.d. ordförande för Läkare mot kärnvapen till mig under en intervju. Det finns åtskilliga tillfällen där det endera var Gud eller försynen som räddade oss från ett fullskaligt kärnvapenkrig. Vi kunde lika gärna inte ha suttit här idag.
När människor i många år var oinformerade om hur groteskt mycket lidande och död Hiroshimabomben hade inneburit, fick kärnvapen istället status som ”det oövervinneliga vapen”.
Efter 1949, när Sovjetunionen provsprängde sin första atombomb utvecklade stormakterna, USA, Sovjet, England och Frankrike monsterbomber större och större, speciellt när vätebomberna tillkom. En vanvettig kapprustning vidtog, där stormakterna på femtio- och sextiotalet överträffade varandra med atombomber och vätebomber med osannolik sprängkraft och förstörelseförmåga. Provsprängningar med dessa bomber pågick i mer än tjugo år ovan jord.
Det till synes normala regnet som föll överallt på vårt klot efter 1950, innehöll efter provsprängningarnas början mycket snart en rad radioaktiva nukleider, först och främst det radioaktiva Cesium 137 och strontium 90, som vi och en rad andra varelser misstog för nyttiga och nödvändiga byggstenar. Strålande cesium tas upp av bär, svampar, kött och mjölk och sedan av oss. Som biologiska varelser misstar vi radioaktivt strontium, kroppen tror att strontium är kalk, Strontium 90 hamnar i våra knotor och tänder. I knotorna påverkas benmärgen och då finns det ökat risk för leukemi och andra cancerformer.
På många håll i världen förstod man faran: De politiska kvinnorörelserna blev mycket oroliga, men man visste inte hur man skulle bevisa faran.

DET GÅR ATT BEKÄMPA DÅRSKAPEN!

Kampen mot provsprängningarna visar att man kan få människor att agera. Under femtiotalet påbörjades ett jättelikt frivilligt arbete i USA i staden St. Louis i delstaten Missouri : ”The baby teeth action”.
Medicinska forskaren Louise Zibold Reiss och hennes man, Eric Reiss, fick idén att det gick att påvisa ökningen av strontium 90 om man samlade in tillräckligt många mjölktänder från barn födda före och efter provsprängningarnas början. Stora frivilligkårer av kvinnor i St Louis började samla in mjölktänder i 1957.
1961 var man uppe i en halv miljon insamlade mjölktänder och bevisen var massiva: Barn som var födda efter provsprängningarnas början hade 50 gångar mer strontium i tänderna.
John F. Kennedy uppmärksammade Louise Reiss´ avhandling.

Augusti 1963 undertecknade de 3 stater som hade atombomber, USA, Sovjetunionen och Storbritannien ”the Limited Nuclear Test Ban Treaty”, som förbjöd provsprängningar av atombomber i yttre rymden, under vatten och i atmosfären.
Det var en chockerande glädjande utveckling med hänsyn till at USA och Sovjet bara året innan hade varit nära att starta ett atomvapenkrig:
Kubakrisen – https://sv.wikipedia.org/wiki/Kubakrisen

 

 

(Det har gjorts en rad filmer om ”Mannen som räddade världen” under Kubakrisen. Han hette Vasilj Archipov: Den 27 oktober 1962 attackerades den sovjetiska ubåten B-59 av jagaren USS Beale genom sjunkbomber. U-båtens kapten, Valentin Savitskij och delar av besättningen trodde att det tredje världskriget hade börjat och Savitskij ville avfyra en kärnvapenladdad torped mot det medföljande hangarfartyget USS Randolph. Men det krävde att de tre högsta officerarna godkände användningen vilket en av dem, Vasilij Archipov, inte gjorde. Om torpeden med sin sprängkraft på 10 kiloton hade gått iväg hade detta förmodligen lett till ett tredje världskrig, Archipovs beslut förhindrade detta. (Samma dag inträffade ännu ett kritiskt ögonblick när ett spaningsflygplan sköts ner över Kuba vilket ledde till piloten Rudolf Andersons död. I det ögonblicket var det många som trodde att en direkt militär konfrontation var oundviklig.

 

Början av sjuttiotalet gick yttermera i avspänningens tecken: 1972 undertecknade USA och Sovjet ABM-avtalet, som kraftigt reducerade kärnvapnen och enbart tillät de båda länderna att skydda respektive lands huvudstad och ett område med siloer för interkontinentala ballistiska robotar med ABM-system, varje system beväpnat med maximalt 100 stycken antiballistiska robotar.  USA tilläts ha ej fler än 710 SLBM-robotar och 44 tillhörande ubåtar medan Sovjetunionen begränsades till 950 robotar och 62 ubåtar.
1980 blev republikanen Ronald Reagan president i USA. Han kallade Sovjetunionen för ”Ondskans imperium” och startade en jättelik upprustning.
1980 hotade Reagan med ett system som fått beteckningen ”Star Wars”: USA skulle kunna skjuta ner varenda rysk missil som närmade sig och därmed uppnå total överlägsenhet när det gällde atomvapen. Idén var lika vansinnig som vansinnigt dyr.
Åter stod världen inför ett sannolikt atomkrig. Denna gången räddades vi möjligen av en annan rysk militär:
Natten den 26 september 1983 fick Stanislav Petrov, vakthavande befäl vid en sovjetisk kärnvapenbevakningsstation, signaler om att fem amerikanska missiler var på väg mot Sovjetunionen. Som tur var Petrov även dataingenjör. Petrov bedömde det som osannolikt att ett amerikanskt angrepp skulle inledas med endast fem missiler och lät därför bli att rapportera signalerna.
Senare visade en undersökning att signalerna hade orsakats av ett ovanligt väderfenomen.
Efter att händelsen blev känd 1998 ansåg flera bedömare att ett tredje världskrig kunde ha utlösts om Petrov hade rapporterat händelsen.

 

Så småningom kom Reagan och Sovjets Förste Sekreterare Gorbatjov att träffas i Reykjavik 1986. Första mötet såg ut att inte leda någonstans. Men det visade sig att de två statöverhuvuden hade god personkemi. Hur skall man annars förklara att ömsesidiga hot övergavs . Istället fick vi det såkallade INF-avtalet, som reducerade båda stormakternas atombombinnehav till hälften.

 

 

Men 2001 drog USA sig ur ABM-avtalet. 2018 drog Trump sig ur Reagans och Gorbatjovs INF-avtal från 1987. Vägen stod öppen för en ny kärnvapenupprustning som nu pågår för fullt och tycks vansinnigare än någonsin. Istället för ”Star Wars” är vi nu på väg in där stormakterna utvecklar hypersnabba ”hypersoniska missiler” – obemannade flygplan som släpps av flygplan – de nya missilerna ska kunna undvika varje försök till nedskjutning.

Ungefär samma dinosaurieintelligenta förslag som förslaget till ”Star Wars” – tyvärr till och med några hundra gångar dyrare.
Samtidigt har man återgått till den fruktansvärda retoriken från 80-talet om att ett begränsat kärnvapenkrig kan ”vinnas”.
Tiden mellan beslut och nedslag av atomvapen har ytterligare reducerats. Domedagsklockan är 2 minuter i tolv. Samtidigt har metrologer räknat ut att även ett mindre kärnvapenkrig – säg mellan Indien och Pakistan, skulle förmörka klotets himmel i 30 år och leda till den såkallade Atomvintern, som ingen skulle överleva.

Silhändelsen i Barsebäck, en världshändelse

Silhändelsen i Barsebäck 1992

EN TILL SYNES OSKYLDIG MEKANISK SKADA I REAKTOR2 I BARSEBÄCK, ETT MANKERANDE SPRÄNGBLÄCK, LEDDE TILL ATT 5 REAKTORER I SVERIGE FICK STOPPAS ETT HALVÅR OCH 74 REAKTORER I HELA VÄRLDEN FICK ÄNDRAS!

OM DETTA FICK DE DEMONSTRERANDE KÄRNKRAFTMOTSTÅNDARNA INTE VETA NÅGONTING!

MEDAN UPP TILL 25.000 MÄNNISKOR I SVERIGE OCH DANMARK GICK I ÅRLIGA DEMONSTRATIONER MOT KÄRNKRAFTVERKET I BARSEBÄCK, HÄNDE DET NÅGONTING I REAKTOR 2 SOM ALLT FÖR FÅ FICK REDA PÅ.

på nedanstående länk kan du se hur danskarna demonstrerade mot kärnkraftverket i Barsebäck.

https://www.dr.dk/nyheder/indland/arkiv-video-da-barseback-sendte-danskerne-paa-gaden-mod-atomkraft

Av filmen framgår hur aktiva speciellt ungdomarna i Danmark var mot det svenska kärnkraftverket i Barsebäck 20 km från Köpenhamn.

1985 SADE DANSKA FOLKETINGET OCH REGERINGEN NEJ TILL KÄRNKRAFT

Här är en ögonblicksbild av motståndet mot Barsebäck:
För att skaffa bussar som kunde ta människor till protestmarschen mot Barsebäck fick motståndsorganisationen OOA kontakta en rad högskolor och alla möjliga åkerier, varav flera ställde sina bussar till gratis förfogande för marschen. Danskarna kom från alla delar av landet och det beräknade antalet som kom till Sverige för att protestera var ca. 25.000.
”Efter demonstrationen gick turen hem till Jylland. ”Vi var med færgen Halmstad-Grenaa hjem. Vi sejlede om natten, og vi sang som om vi lige havde slået Sverige i fodbold. 20 musikere fra Aarhus Friskole spillede op, så hele færgen gyngede”.
1978 uppgick protestdemonstrationen vid Gyllingnäs 50.000 människor.
1988 ockuperade antikärnkraftsaktivister den svenska ambassaden i Köpenhamn i 36 timmar i protest mot det svenska fartyget Sigyns seglats med högradioaktivt kärnkraftbränsle i de danska farvattnen.

EKSTRABLADET ÄR LIKA STORT I DANMARK SOM AFTONBLADET I SVERIGE

”2 JULI 1992 INTRÄFFADE DEN SÅ KALLADE SILHÄNDELSEN I BARSEBÄCK 2”.

”I samband med värmning av reaktorn och den första tryckupptagningen efter avslutad revisionsavställning av Barsebäck 2 fick kontrollrummet en signal om isolering av reaktorinneslutningen. Den termiska reaktoreffekten var då lägre än 2% av den nominella effekten och trycket i reaktortanken var 3 MPa, eller knappt hälften av drifttrycket. Vid isoleringen inträffade följdriktigt snabbstopp av reaktorn och påkallade automatiska funktioner som fungerade som avsett. Operatörerna uppmärksammade inom en minut att en säkerhetsventil i avblåsningssystemet obefogat hade öppnats p g a en felaktigt justerad styrventil och en kraftig ångblåsning konstaterades via TV-kamera. Skiftlaget tog ner reaktorn till kall avställning och ventilen kunde stängas efter ca 25 minuter, efter det att reaktortrycket sjunkit till ca 1,1 MPa. Larm för högt differenstryck över ena intagssilen i kylsystemet för reaktorinneslutningen uppkom efter en timmes drift av detta system. Denna partiella igensättning inträffade tidigare än vad som framgick av gällande beräkningar, vilka angav krävde 10 timmar störningsfri drift vid motsvarande och större rörbrott vid full effekt. I samband med inspektion av reaktorinneslutningen konstaterades att ca 200 kg isoleringsmaterial (mineralull) kring säkerhetsventilen hade blåst bort och fördelat sig i inneslutningen. Av denna mängd har uppskattats att ca 50% finfördelat isoleringsmaterial (ca 10 gånger det som tidigare antagits i beräkningarna) följt med den utblåsande ångan ner till inneslutningens kondensationsbassäng, där bl a de två intagssilarna tillhörande kylsystemet för reaktorinneslutningen finns .” Ur SKIs – Kärnkraftinspektionens rapport SKI  var föregångare till SSM Strålsäkerhetsmyndigheten.

200 KG FINFÖRDELAD MINERALULL I KONDENSATIONSBASSÄNGEN SOM INTE SKULLE VARA DÄR? VAD BLEV KONSEKVENSERNA?
Statens kärnkraftsinspektion (SKI) beslöt sensommaren 1992, att som en direkt följd av silhändelsen, temporärt stoppa drifttillstånden för båda barsebäckreaktorerna och för de tre övriga kokvattenreaktorer som hade silar av likartad konstruktion (O1, O2 och R1)”. 

FEM REAKTORER STOD ALLTSÅ STILLA ETT HALVÅR MEDAN ISOLERINGSMATERIALET TOGS BORT.
MEN SILHÄNDELSEN FICK OMFATTANDE KONSEKVENSER FÖR HELA VÄRLDENS REAKTORER. EN INTERNATIONELL KONFERENS ANORDNADES I BARSEBÄCK. 74 REAKTORER I VÄRLDEN FICK ÄNDRAS.
Minns någon att ha sett någon referens i pressen om detta?

Belgien: 2 av 7 block ändrade Nya silar med 6-faldigt ökad filterarea.
Finland: 2 av 2 block ändrade. Nya silar med 10-faldigt ökad filterarea. Kanada: 14 av 18 block ändrade . Nya silar med 13-faldigt ökad filterarea.
Nederländerna: 1 av 1 block ändrade. Nya silar med 2-faldigt ökad filterarea .
Schweiz: 4 av 4 block ändrade under 2002 installation av nya silar med betydligt utökad filterarea: Installation av nya silar.
Slovakien: VVER 440/213 4 av 4 block ändrade Nya silar med betydligt utökad filterarea. Spanien: 2 av 2 block ändrade Nya silar med betydligt utökad filterarea.
Sverige: 1 av 3 block ändrade 9 av 9 block. Nya silar med 15- till 40-faldigt ökad filterarea. Nya silar med 7-faldigt ökad filterarea.
Tjeckien: 4 av 4 block ändrade. Nya silar med 4-faldigt ökad filterarea.
Tyskland: 2 av 13 block ändrade
Ungern: 4 av 4 block ändrade Nya silar med 50-faldigt ökad filterarea.
USA: 34 block ändrade Nya silar med betydligt utökad filterarea.
Silhändelsen i Barsebäck tycks ha resulterat i väldigt många utländska rapporter. Se: Clogging Strainer in Nuclear Power Plant.

ÄVEN 1993 UPPTÄCKTES SKADOR I BARSEBÄCK

1993 upptäcktes att tätplåten i Barsebäck 2 hade korroderat med hålbildning som följd. Orsaken till detta var att i samband med tillverkningen hade återgjutningen av hålrum vid rörgenomföringarna inte skett på avsett sätt. Bland annat hade vatten blivit kvar i hålrummet. När sedan betong med svällmedel hade pressats in i hålrummet, reagerade vattnet med svällmedlet vilket ledde till att betongen blev porös. Dessutom var hålrummet enbart delvis fyllt med betong. Detta gav upphov till en onormal miljö i vilken korrosion av tätplåten kunde fortgå.” SKI

1987 ville Miljö- och energiminister Birgitta Dahl (S),att en reaktor i Barsebäck skulle stängas 1995 och en i Ringhals 1996. År 2010 som slutdatum för hela avvecklingen låg fast. 1990 kördes Birgitta Dahls beslut om stängningen över av LO och Näringslivet, Moderaterna och Folkpartiet gjorde gemensam sak. Statsminister Ingvar Carlsson (S) kapitulerade och ersatte Birgitta Dahl som energiminister. Hon blev nu enbart miljöminister. Två-reaktorbeslutet övergavs. (Lasse Carlsson i ”Historien som inte blivit av”, 2016.
2003 upptäckte danska politiker att Barsebäck stod inför moderniseringar i miljardklassen. Detta ledde till omfattande danska protester. Barsebäck stängdes 2003 och började rivas 2019.

Härdsmältan var nära, hemlighetsmakeri igen

Härdsmälta  var nära i Forsmark 2006

FORSMARK 2006 – VÄRSTA INCIDENTEN NÅGONSIN AFTONBLADET:

Tisdag 08 mars 2011

”Incidenten, då delar av säkerhetssystemet samt signalerna i kontrollrummet slogs ut, uppkom efter en kortslutning. Nu framkommer det att händelsen var mycket allvarligare än vad som tidigare sagts, enligt Ekot.

– Nu syns det ju ganska tydligt vad som faktiskt hänt. Och då är det en hel del detaljer som staplats till den bild som nu gäller. De detaljerna i sig förvärrar ju situationen, säger Björn Karlsson, ordförande i Statens kärnkraftsinspektions rådgivande nämnder, till SR.

Utrymningslarmet fungerade nämligen inte. Och felaktiga monteringar påverkade säkerheten till det sämre. Björn Karlsson menar att händelsen därför är den kanske allvarligaste någonsin på ett svenskt kärnkraftverk.

Framförallt därför att flera säkerhetssystem rasade ihop samtidigt, trots att de inte ska ha något med varandra att göra.

 

GEFLE DAGBLAD

7/3 2011

När elektriciteten slogs ut skulle reservkraften ta vid…..
Svenska kraftnät utförde ett underhållsarbete utanför Forsmark under sommaren 2006. Någon begick ett misstag och ett ställverk lämnades ojordat. När strömmen kopplades på den 25 juli kortslöts elsystemet i ett av Forsmarks kärnkraftverk. Säkerhetssystem, datorer och mätinstrument blev spänningslösa. Reservkraften som är nödvändig för att pumpa kylvatten till reaktorn skulle komma från batterier och fyra dieselverk. Men endast två av verken gick igång direkt.

– Orsaken var att komponenter var felinställda och hade monterats in på fel sätt, säger Claes-Inge Andersson, informationschef på Forsmark (min understrykning)

 

NY TEKNIK:  HÄRDSMÄLTAN VAR NÄRA 2006

TIS 22 MAR 2011

Risken för härdsmälta vid kärnkraftverket i Forsmark var under flera år 790 gånger större än vad man tidigare hade trott. De fel som uppstod har beskrivits av Lars Gunsell vid dåvarande Kärnkraftinspektionen, nu SSM.

”Tolv säkerhetssystem slogs ut. Ett av dem var borinsprutningen, en extrem nödåtgärd för att få stopp på kedjereaktionen om styrstavssystemet, reaktorns broms, inte fungerar. Nu gick styrstavarna in, men det visste man inte i kontrollrummet. Varken styrstavarnas läge eller neutronflödet kunde avläsas. Där fanns heller inte information om ifall yttre nät fanns tillgängligt. Inneslutningen var också försvagad, eftersom en del isolerventiler förblev i öppet läge. De flesta av felen berodde på att det batterisäkrade nätet hade överspänningsskydd, som skyddade komponenten i stället för funktionen. Det felet fanns inte från början, när reaktorn startade 1980, utan kom dit genom en modernisering under 1990-talet.

Samma fel fanns på Forsmark 2 och även andra, utländska, reaktorer. Det fanns en kraftigt förhöjd risk för härdsmälta i Forsmark 1-2 under ett antal år fram till 2006, särskilt 2005-2006, då ytterligare ett fel tillkommit på generatorsidan. Efter händelsen stängdes Forsmark under en period för att man skulle kunna rätta till de upptäckta bristerna. ”

När Forsmarks Analysgrupp själv beskrev incidenten så var det hela en ganska obetydlig händelse: Reaktorhärden fick hela tiden tillräcklig kylning och reaktortanken utsattes inte för några onormala belastningar i tryck och temperatur. Det som gör Forsmarksincidenten säkerhetsmässigt allvarlig är istället att reaktorns djupförsvar av säkerheten inte fungerade tillfredsställande. Flera säkerhetssystem som skall fungera oberoende av varandra blev verkningslösa på grund av en gemensam yttre störning. En viktig princip för reaktorsäkerhet kunde inte upprätthållas. Säkerhetssystemen är nämligen uppbyggda för att minimera risken för fel med gemensam orsak, s.k. ”Common Cause Failure”. Efter incidenten vid Forsmark 1 den 25 juli 2006 höll Statens Kärnkraftinspektion, OECD/NEA och IAEA en konferens om djupförsvar i elförsörjningssystem, i Stockholm september 2007. Ny Teknik har tagit del av presentationerna, som trots sitt uppseendeväckande innehåll förblivit okända utanför en liten krets av experter.


Den som i Sverige först uppmärksammade  omfånget av Forsmarkshändelsen heter Lars Olof Höglund, f.d. teknisk direktör på Statens Vattenfall.

 

Höglunds beskrivning av Forsmarkshändelsen som han återgav i en lång rad diskussionsprogram på tyska TV-kanaler (på tyska)  hade utan tvekan stor betydelse för den tyska opinionen, innan man beslöt lägga ned tysk kärnkraft efter Fukushimakatastrofen.

På en kongress för Internationella Fysiker mot Atomvapen september 2006 berättade Höglund följande. (Översatt från engelska): ”På tidiga nittiotalet beslöt ett team på Forsmark som egentligen enbart hade ansvar för drift och underhåll att modernisera den avbrottsfria elförsörjningen. Men man inkallade ingen expertis vare sig från ABB, Westinghouse eller General Electric (som  har patenten till Forsmark), man konsulterade inte heller huvudkontoret i Stockholm. SKI den svenska övervakningsmyndigheten för svenska kärnkraftverk fick inte någon som helst information om detta projekt. Som konsekvens av detta lilla men fundamentala projekt, installerade man av okunskap avbrottsfria system i Forsmark 1 och 2 som hade samma felaktigheter. benämningen är ”a Common Cause Failure (CCF). Det vill säga att alla system hade samma benägenhet att slås ut.”

 

Den som vill veta mer om incidenter i svenska kärkraftverk bör läsa ”Bristerna, tystnaden och myndigheten” – ett examensarbete vid Göteborg Universitet Journalistlinjen som bemödar sig om att ge en samlad bild av mängden av incidenter vid Sveriges Kärnkraftverk. Den är numera 10 år gammal men inte mindre intressant för detta.

Bristerna, tystnaden och myndigheten

OKG Varför måste 2 reaktorer stängas efter jättelik renovering?

OKG – Upp som en sol ner som en pannkaka

OKGs GIGANTISKA  AMBITIONER

2013 producerar OKG en film om den jättelika moderniseringen av Oskarshamns kärnkraftsanläggning som pågått sedan 2004. Att den pågått sedan 2004 är i sig själv märkvärdigt. Enligt riksdagsbeslut efter folkomröstningen 1980 skulle ju alla svenska kärnkraftverk stängas  2010. OKG är ju bara ett av kärnkraftverken som byggts ut sedan 2004. Det var först 2010 som den borgerliga regeringens rev upp beslutet om stängning. Maud Olofsson, dåvarande energiminister uttalade då: ”Vi ska inte ha MER kärnkraft” Hon kan inte ha varit ovetande om att mycket mer kärnkraft var på gång?

OKG kallar sin PR-film: ”Modernisering med mervärden” Den gjordes i 2013.

http://www.okg.se/sv/Om-OKG/Utveckling/Modernisering-O21/Modernisering-O2/Modernisering-med-mervarden/

Speakertext:

”För att utöka Oskarshamns livslängd och för att den ska leva upp till moderna säkerhetskrav inleddes ett stort projekt 2004.

Åtgärderna i i anläggningen omfattar en investering på 8 miljarder kronor. OKG genomför arbetet tillsammans med två huvudleverantörer (ett konsortium bestående av bl a det tyska multinationella företaget Siemens (min anm.)

2007 byttes turbinernas styrsystem ut och 2009 installerades nya turbiner (Enligt tidningen Ny Teknik kostar en ny turbin några hundratals miljoner kr (min anm).

2010 till 2011 byggdes ett nytt djupvattenintag (40 meter lång tunnel under Östersjön) istället för det gamla ytvattenintaget (ytvatten är under sommarn varmt (min anm).

2011 var tunneln klar och då sprängde man sig ned genom havsbottnen för att placera den nya konstruktionen för kylvattenintag där.

2008 uppfördes två nya jordbävningssäkra byggnader för kontroll av elutrustningen (6 våningars byggen (min anm). Byggnaderna var klara 2009 och då kunde installationerna påbörjas.

I juli 2013 påbörjades den största och mest komplexa etappen av projektet, säkerhetsmoderniseringen. ! ”Vi kommer att få mer reservkraft och större kyleffekt, vi kommer också att få ett nytt kontrollrum. ….

Sammanlagt har vi lyft över 500 ton i våra installationsarbeten.                                                       

Vi installerar 4 nya dieselaggregat.

100 mil nya elkablar är på plats.

Det återstår en etapp, det är då kärnkraftverkets effekt skall utökas.

Effekthöjningen kommer att resultera i att O2 varje år kan tränga bort 1 miljon ton koldioxid! och Efter moderniseringen kommer anläggningen också att ha en teknisk livslängd på 60 år….”

Filmbilderna av byggandet av de nya stora anläggningarna är imponerande.

År 2015 är man nästan klara med det gigantiska projektet. Då lägger man plötsligt ned både reaktor O1 och reaktor O2!

Enligt kritik från tidningen Ny Teknik, en kritik som OKG inte har bemött, har det sedan 1992 varit problem med O1s turbiner. De har vibrerat för mycket. Även efter utbytet.

MEN det är inte det enda problemet: 2010 skriver Ny Teknik en artikel med rubriken:

”Snabbstoppen knäcker reaktorn. Oskarshamn 1 är nere för räkning. Taket för reaktorn är 255 snabbstopp. Den har haft 208. Snabbstopp innebär en påfrestning, eftersom reaktorn då stoppas på 4-6 sekunder genom att styrstavarna skjuts in. Temperaturen faller snabbt i reaktorn och det ger spänningar i den 17,6 meter höga tanken. Med de 4-5 snabbstopp per år som reaktorn haft under senare år är det bara tio år kvar innan reaktorn får stängas av säkerhetsskäl. Tillräckligt många stopp, och det bildas utmattningssprickor. Det är som när du bockar ett gem. Efter ett visst antal gånger går gemet av, säger Bengt Bengtsson, materialspecialist på Oskarshamnsverket.”

En av OKGs samarbetspartner är som förut nämnts Siemens, det stora multinationella tyska bolaget. Någon från detta bolag måste ha tipsat tyska media. 2010 är utbyggnaden av Oskarshamn i fokus för en rad tyska media, Tysklands näst största dagliga tidning Frankfurter Allgemeine, TV-kanalen Tageschau, som fungerar som nationell TV för alla Tysklands delstater och sydtyska TV-kanalen ZDF, som gör en större granskning av OKG. Man är milt sagt oroad, OKG ligger ju bara på andra sidan Östersjön.

Man offentliggör det dokument som har läckt från Siemens.

Hindrance to transport components” 30 juli 2009.

Här kommer utdrag från dokumentet:

”Apart from the delay in completion stated that we have serious problems caused by major bearing vibration at full load and the specified oil temperature. (40 grader Celsius. Min anm)

When the temperature of the sea water rises a new problem with the cooling capacity will arise and that for sure will cause a heavy loss of electrical output”.

ZDFs team åker till Sverige. Man har fått tag på en anställd på OKG, som är beredd att avslöja OKGs problem. Han vill vara anonym, och hans röst återges av en annan. Han säger följande (i översättning): Anläggningen har aldrig dimensionerats för en så här drastiskt stor påbyggnad. Det fungerar som om man skulle sätta en Formel 1- motor i en gammal lastbil

Den anställde påstår vidare att det finns ett glapp som bekräftas i en annan av OKGs promotionsfilmer ”Ett stycke svensk industrihistoria”: När riksdagen  beslöt att Sveriges kärnkraftverk skulle läggas ned 2010, var det inte många som sökte sig till kärnkraftindustrin, då den ju inte ansågs ha en lång framtid.

De tekniker som finns på OKG (2010) har inte tillräcklig kunskap om ritningarna från sextiotalet.

Enligt den anonyme sagesmannen vet de inte vad de håller på med.

När ZDF för hans kritik vidare till direktören för OKG får man svaret att OKG har just den balans av unga och äldre som behövs för den stora utbyggnaden.

ZDF ställer samma fråga till  Strålsäkerhetsmyndigheten. Där säger man att felen vid OKG kommer att rättas till. Det kan ta lite längre tid, men det kommer att fungera.

Sedan 2015 beslutar OKG att lägga ned reaktor O1 och O2 när anläggningen just nästan är klar. Man skyller på sjunkande elpriser. Ringhals stängde R2 i december 2019 och R1 stängs i december 2020 efter ett lika kostsamt ombyggnadsprojekt . Även här skyller man på fallande elpriser. Tittar man på elpriserna https://www.vattenfall.se/elavtal/elpriser/rorligt-elpris/prishistorik/ kan man konstatera att 2015 var ett år med låga elpriser, medan elpriset de följande åren har stigit några perioder av året till det sexdubbla.

När man nu hade ökat kapaciteten och säkerheten och byggt i 10 år och lagt ned så stora belopp och dyrbart projektarbete, är det då inte underligt att man inte hade is i magen och avvaktade åtminstone ett par år innan man helt lade ner nybyggnationer för 8 miljarder kr? (Titta gärna på OKGs film).

Det verkliga skälet var kanske att man ALDRIG fick bukt med vibrationerna i de nya turbinerna.

Faran för vibrationsutmattning är högst reell, konsekvenserna vill nog ingen vara med om.

Fråga: Varför har svenska medier inte bemödat sig om samma noggranna undersökningar som de tyska?

Jag hoppas att vi blir fler än jag som tycker att det är dags att undersöka den här saken närmare.

Ringhals 2 genomrutten bottenplåt, reaktor 1 farlig

Ringhals 2 genomrutten bottenplåt, reaktor 1 farlig

SKADORNA SOM LETT TILL STÄNGNINGEN AV RINGHALS 1 och Ringhals 2.

9/2 2017 –Hallands Nyheter:

”Ringhals har aldrig tidigare levererat ut en högre effekt till elnätet än nu. – Vi utnyttjar vår produktionsförmåga för fullt, säger Göran Molin, produktionschef på Ringhals. Vi har under tio år haft en omfattande modernisering av alla fyra blocken, så det är roligt att nu kunna se resultatet i form av fina produktionssiffror. Totalt producerade Ringhals en sjättedel av landets totala energibehov.”

Hur ser framtiden ut på Ringhals?
På denna fråga tycker man att svaret borde ha låtit: Ja eftersom vi just investerat 8 miljarder i förnyelse och förstoring av reaktorerna litar vi på att de kan drivas fram till 2040!.

Det skrev ju Ringhals i sina broschyrer för bara 5 år sedan.

Istället  är svaret till Hallands Nyheter: ”Vi har beslutat att stänga Ringhals 2  2019 och Ringhals1 2020. Beslutet innebär avveckling 2019-2020, sex år tidigare än planerat.”

Stängningsbeslutet är affärsmässigt då Vattenfall finner det ekonomiskt ohållbart att driva Ringhals 1 och Ringhals 2 vidare. Beslutet om att stänga R1 och R2 berodde till stor del på att elpriserna föll men också att det då fanns en speciell skatt på kärnkraften, den så kallade effektskatten. Vattenfall ville begränsa investeringarna för de båda anläggningarna, det skulle alltså bli för dyrare att rusta upp än vad de skulle tjäna på att sälja el.”

Går stängningsbeslutet att upphäva?
Svar:” Vattenfall står fast vid beslutet att avveckla Ringhals 2 efter 2019 och Ringhals 1 efter 2020.”

Ringhals fyrfärgade broschyrer om kärnkraftverkets långa framtid hittar man inte längre på nätet.

I energiöverenskommelsen 2016 beslutades det att effektskatten skulle fasas ut. Idag är elpriset högt….

VAD ÄR DEN REELLA ORSAKEN TILL STÄNGNINGSBESLUTET?

Den utmärkta tidningen Ny Teknik avslöjade redan i maj 2015  att Ringhals R2 var ruttet:

 

Sågar fram 43 år gammal rost i Ringhals 2015-05-07 05:30

”I förra veckan föreslog Vattenfall att Ringhals 1 och 2 ska stängas tidigare än beräknat. Ringhals 2 står i dag stilla. Det beror framför allt på rost i bottenplåten, ett fel som uppstod 1972. (min understrykning) Drygt en tredjedel av botten ska friläggas från betong och svetsas på. Det är världsunikt. När den äldsta reaktorn, Ringhals 2, var stängd för översyn i augusti förra året, provtrycktes inneslutningen. Testet gav godkänt resultat, men visade på ett ökande läckage av vätska som inte bedömdes som acceptabelt över en längre tid. Inneslutningen omger reaktorn med ett metertjockt lager av betong runt ett skal av plåt som täcks av ännu mer betong på insidan. Under bottenplåten är betongen dock flera meter tjock. Rör för vatten och ånga ut ur och in till reaktorn täpps till med dubbla jätteventiler som stängs vid en olycka.. Betongen ska klara ett högt tryck, som kan byggas upp när vatten förångas av det heta kärnbränslet. 6 millimeters plåt ska göra inneslutningen gastät……Läckaget visade sig bero på en skada, som en borr hade åstadkommit 2005. Men när man väl hade frilagt plåten från betong och Lecablock visade det sig att det också fanns korrosionsskador i bottenplåten. På några punkter var den helt genomrostad.(min understrykning) Korrosion kan undvikas antingen genom att betongen gjuts direkt på plåten så att syre inte kommer in, eller att man höjer pH-värdet med hjälp av kalkvatten före gjutning. En mycket tidskrävande uppgift är att hitta alla rostskadade partier. Inledningsvis togs stickprov, vilket innebar att man bilade bort betong och tittade på plåten. Nu har man tagit bort betongen på cirka 400 kvadratmeter av drygt 900 kvadratmeter golvyta och reparationsarbetet har inletts. Det är ett mycket stort arbete. Inget liknande är gjort någonstans i världen, enligt databasen för kärnkraftens erfarenhetsåterföring.

Det kan det bli väldigt dyrt, vilket Ringhals 2 lärde sig 2011 då sot och damm från en brinnande dammsugare orsakade nästan ett års stopp, ett par hundra miljoner i saneringskostnader och ett par miljarder kronor i uteblivna intäkter.

Åtgärderna för bottenplåten kostar i storleksordningen 80–90 miljoner kronor, mest för inhyrd personal, enligt Ringhals. Den stora kostnaden är från den uteblivna produktionen. Med 27 öre i elpris kan den antas vara 1,5–2 miljarder brutto. Netto blir det dock mindre eftersom kostnader för bränsle och skatt försvinner.”

ATT RINGHALS ÄR NERE FÖR RÄKNING UNDERSTRYKS I STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETENS, SSMS, RAPPORT OM RINGHALS 2

21 nov 2018

”Med anledning av uppmärksamhet i media beskriver Strålsäkerhetsmyndigheten här sin hantering och granskning kopplat till allvarliga skador på en bottenplåt i Ringhals 2:s reaktorinneslutning. ( min understrykning) Detta var under åren 2014-2016 ett mycket omfattande granskningsärende för Strålsäkerhetsmyndigheten. Myndigheten lade under två år stora resurser på att ställa krav på och granska underlag från Ringhals AB (RAB) som efter reparationer ansökt om tillstånd att återstarta reaktorn och driva den till utgången av 2019. I oktober 2016 beslutade myndigheten att RAB fick ta reaktorn i drift igen fram till dess att reaktorn permanent stängs ned 2019. ….I samband med reparationen upptäckte RAB att den ingjutna plåten var rostangripet vilket resulterat i ett antal utfrätta gropar (min understrykning). De upptäckte även en del genomgående hål. RAB påbörjade kontroll- och reparationsarbete. Av bottenplåtens totala yta på cirka 700 kvadratmeter frilades drygt 400 kvadratmeter genom att betong bilades bort. Bottenplåten undersöktes därefter i detalj. RAB avslutade friläggandet av bottenplåten när de ansåg att de identifierat en koppling mellan skadornas storlek och korrosionsorsaker vilket innebar att de bedömde att de inre delarna av bottenplåten var helt fria från skador djupare än tre millimeter. I juli 2015 lämnade RAB en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten om att åter få ta Ringhals 2 i drift efter de vidtagna åtgärderna…… I detta skede bedömde myndigheten att RAB:s säkerhetsredovisning inte var tillräcklig och att de inte i tillräcklig utsträckning tagit hänsyn till att de delar av plåten som inte hade undersökts kunde ha kvarvarande genomgående skador, därför krävde myndigheten att RAB, innan reaktorn kunde tas i drift igen, skulle visa att eventuella hål som fanns kvar i bottenplåten inte skulle innebära någon oacceptabel risk för strålsäkerheten….

DEN NYASTE RAPPORTEN OM TILLSTÅNDET I RINGHALS KAN DU LÄSA  KAN DU LÄSA I SSMs 52 SIDIGA RAPPORT 2019 (Som också handlar om nödstopp).

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/c3d417849a9c4089939f12e0d80d129d/samlad-stralsakerhetsvardering-2019-for-ringhals-ab

Nästa Tjernobyl är just Tjernobyl

 Nästa Tjernobyl är just Tjernobyl

Det nya finska kärnkraftverket i Bottenviken vid Pyhäjoki kommer att ligga drygt 20 mil från svenska städer. Det kan vara passande att påminna om hur vidsträckta territorier som fortfarande är kontaminerade och obeboeliga i Vitryssland och Ukraina – liksom det stigande antalet sjuka från katastrofen.

Nu när de nya finska kärnkraftverken i Bottenviken kommer att ligga drygt 20 mil från svenska städer kan det vara passande att påminna om hur vidsträckta territorier som fortfarande är kontaminerade och obeboeliga i Vitryssland och Ukraina – och även om det stigande antal sjuka från katastrofen..

När Ukrainas och Vitrysslands USA-ambassadörer talade på Kennan-Institutet i Washington D. C. på tjugoårsdagen av Tjernobylkatastrofen april 2006 beskrev ambassadörerna inte haveriet som en historiskUkrainas Katastrofministerium ”Ministry of emergencies” att mycket blivit ännu värre sedan dess.

Vitrysslands USA-ambassadör, Dimitri Pomarev, sade följande: Cirka 21 procent av Vitryssland är kontaminerad av radioaktiv strålning, 2 800 byar och mindre städer ligger inom dessa områden med en befolkning på mer än 1,5 miljoner människor därav 420 000 barn. Bortsett från ökningen av sköldkörtelcancer har vi en sannolik ökning av andra cancersjukdomar såväl som andra icke-cancersjukdomar.
Ukrainas USA-ambassadör, Oleh Shamshur, sade: Kostnaden för Tjernobylkatastrofen är omfattande för Ukraina.

Fram till 2004 förlorades 500 000 människoliv, som en följd av försämringen av hälsan på grund av olyckan, bland dem 7 000 barn. 2006 har 2,6 miljoner medborgare i Ukraina hälsoproblem som är en följd av katastrofen, mer än 160 000 medborgare har drivits bort från sina ägor. Tiotusen kvadratkilometer av en gång fruktbar och blomstrande mark är fortfarande förorenade av radioaktivitet såväl som 2 218 ukrainska byar och småstäder. Fram till 2015 kommer de ackumulerade förlusterna från Tjernobyl att uppgå till 170 miljarder dollars.”
25 år efter katastrofen gav statliga ukrainska Institutet för forskning för civilförsvaret ut en rapport som heter just ”25 år efter Tjernobyl”. I denna rapport säger man att åtta miljoner hektar jord, där det bodde 3,2 miljoner människor har förgiftats av radioaktivitet att befolkningen tvångsmässigt exponerats för denna radioaktivitet har att göra med den ekonomiska kollaps som omfattade hela nationen på grund av olyckan.

Enligt rapporten har det gått värst ut över kvinnor, barn, ungdomar och (vilket inte kan förvåna) de så kallade likvidatorer, de 500 000 unga inkallade män som rensade upp på reaktor 4 och grävde en tunnel under reaktorn som fylldes med betong så härdsmältan inte skulle kunna nå grundvattnet.

Den statliga ukrainska rapport som fyller 327 sidor är en ändlös lista av grafiska modeller som alla visar överrepresentationen av sjukdomar hos de personer som hade fått för hög stråldos i början av olyckan, likaså de som i lång tid ätit föda som varit förorenad av radioaktivitet. Tillsammans med sköldkörtelcancer och leukemi är alla de sjukdomar som man normalt förkniper med åldrande av människokroppen överrepresenterade hos barn och ungdomar.

Kärnkraftsförespråkarna i Sverige har påstått att dessa sjukdomar enbart har att göra med social misär efter de enorma tvångsevakueringarna av befolkningarna. Men får man sex fingrar på varje hand (polydaktilism) av att vara olycklig? Får man tumörer och utslag i en storleksordning som ingen sett tidigare? Får tioåringar i Ukraina högt blodtryck eller hål mellan hjärtkamrarna eller åldrande stela artärer i hjärnan, ett tillstånd som kan leda till stroke, just bara därför att de lever i social misär?

WHO förutser I dag att 50 000 vuxna och barn vars föräldrar kommer från Tjernobyl kommer att utveckla sköldkörtelcancer under sin livstid.
Medan de bygger eller planerar att bygga kärnkraftverk i Bottenviken borde vi kanske tänka på vad danskarna åstadkom med sin protest mot Barsebäck kärnkraftverk.

Fukushima - Den mänskliga faktorn

Fukushima – Den mänskliga faktorn

Skälet till katastrofen i Fukushima Daichi Kärnkraftverk var vare sig jordbävningen den 11 mars 2011 eller den påföljande tsunamin. Enligt den japanska parlamentariska undersökningskommissions rapport 2012 var det DEN MÄNSKLIGA FAKTORN.

The Fukushima Nuclear Accident Indepent Investigation Commission. http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3856371/naiic.go.jp/wp-content/uploads/2012/09/NAIIC_report_lo_res10.pdf

Enligt kommissionen hade de två övervakande statliga myndigheterna, NISA och NRC REDAN 2006 ålagt tillståndsägaren att vidta nödvändiga tekniska åtgärder för att säkra kärnkraftverket i fall av översvämning. Kommissionen kom fram till att INGA AV DESSA ÅTGÄRDER HADE GENOMFÖRTS AV TEPCO vid tidpunkten för katastrofen.

”The Commission has discovered that no part of the required reinforcements had been implemented on Units 1 through 3 by the time of the accident. This was the result of tacit consent by NISA for a significant delay by the operators in completing the reinforcement. In addition, although NISA and the operators were aware of the risk of core damage from tsunami, no regulations were created, nor did TEPCO take any protective steps against such an occurrence.

Since 2006, the regulators and TEPCO were aware of the risk that a total outage of electricity at the Fukushima Daiichi plant might occur if a tsunami were to reach the level of the site. They were also aware of the risk of reactor core damage from the loss of seawater pumps in the case of a tsunami larger than assumed in the Japan Society of Civil Engineers estimation. NISA knew that TEPCO had not prepared any measures to lessen or eliminate the risk, but failed to provide specific instructions to remedy the situation….. There were many opportunities for taking preventive measures prior to March 11. The accident occurred because TEPCO did not take these measures, and NISA and the Nuclear Safety Commission (NSC) went along. They either intentionally postponed putting safety measures in place, or made decisions based on their organization’s self interest, and not in the interest of public safety…..

Replacing people or changing the names of institutions will not solve the problems. Unless these root causes are resolved, preventive measures against future similar accidents will never be complete.

The Commission believes the root causes of this accident cannot be resolved and that the people’s confidence cannot be recovered as long as this “manmade disaster” is seen as the result of error by a specific individual.”

—————————————————————————————————————

 

Kommissionen ansåg att tillståndsägaren såväl som de statliga tillsynsmyndigheterna hade mörkat omfattningen av katastrofen, Var det kanske därför ingen insåg hur omfattande den var under det akuta läget?

10 dagar efter Fukushimakatastrofen skrev en av de mest kända miljöaktivister, kolumnisten vid den stora engelska tidningen Guardian,  George Monbio, följande i Guardian:

Why Fukushima made me stop worrying and love nuclear power https://www.theguardian.com/commentisfree/2011/mar/21/pro-nuclear-japan-fukushima

Monbio var som alla andra i god tro, han hade fått totalt missvisande information om vad som egentligen hade hänt vid Kärnkraftverket Fukushima Daichi  i norra Japan. När han skrev artikeln hade enligt myndigheterna ingen dött av strålning på grund av olyckan. Ändå hade brandkårar inklusive Tokyos brandkår vecka efter vecka arbetat för att släcka bränderna i anläggningen i början utan adekvata skyddskläder. Det är svårt att föreställa sig miljön de arbetade i: Bränslestavar hade slungats ut genom de av explosionerna förstörda taken (industritaken) i tre byggnader.

Enbart vid evakueringen av 150.000 människor dog 30 personer av det skälet  att de inte hann ta med sig sina hjärtmediciner.

Att myndigheterna och media så mycket som I FEM VECKOR EFTER DEN 11 MARS KUNDE LJUGA FÖR ALLMÄNHETEN är närmast osannolikt. Icke desto mindre var den officiella versionen i så lång tid att vissa silikongummiventiler i verket hade släppt på grund av tsunamin vilket hade lett till en rad ”knallgasexplosioner” – Där satt världens alla TV-tittare och såg på flera hundra meter höga explosioner i de tre reaktorerna Fukushima 1,2, och 3 i den tron att det de såg var oskyldiga knallgasexplosioner – inte tre härdsmältor!

I Tjernobyl var det bara reaktor 4 som exploderade och gick till härdsmälta.

I Fukushima Daichi var det reaktor 1,2 och 3 och var den brinnande massa av uran/plutonium tog vägen i de tre reaktorinneslutningarna har hittills inte kunnat fastställas med säkerhet. Man har konstruerat en ismur kring hela kärnkraftverket. Det är om något ett tecken på att men knappast anser sig ha kontroll över situationen. Härdsmältorna kan ha sjunkit genom reaktorinneslutningarna och fått kontakt med grundvattnet.

Man kylar ständigt reaktorbyggnaderna med vatten som efter att det kommit kontakt med härdarna blir så radioaktivt att det måste överföras till tankar som nu innehåller mer än en miljon ton radioaktivt vatten. Den japanska regeringen har nu begärt tillstånd att dumpa de 1,2 miljoner ton vatten som bevaras i tankar på kärnanläggningens område. Sydkorea protesterar kraftigt.

Olympiaden 2020 skall äga rum i Tokyo. 6 mästarskapar i Baseball skall utkämpas i staden Fukushima som ligger 6 mil norr om det förstörda kärnkraftverket Fukushima Daichi.

Visselblåsaren, amerikanska Arnie Gundersen, den första som gick ut och sade att härdsmältor hade ägt rum i Fukushima, testade stadium som skall användas för olympiaden i Fukushima 2017 och hittade radioaktivt damm på 6000 bequerel per kg.

Han skriver: ”Japans regering hävdar att Fukushima kommer att bli helt fri för radioaktivitet om mindre än 40 år. Detta är vetenskapligt omöjligt, eftersom radioaktiva långlivades isotoper med en halveringstid på 250 år eller 250.000 år fortsättningsvis kommer att spridas i länet.

 

VÅRA EGNA ERFARENHETER

Världens säkraste kärnkraftverk

Såhär skrev jag i november 2011 efter några veckor i staden Ivaki 5 mil söder om det förstörda kärnkraftverket

13 november 2011: På rosenbusken utanför vårt hus i Iwaki 50 km söder om det havererade kärnkraftverket Fukushima Daichi plant visar vår geigerräknare en strålning som är 15 gångar den normala bakgrundsstrålningen och mer än tre gångar högre den övre gräns som japanska myndigheterna höjt ”den naturliga bakgrundsstrålningen” till, nämligen från 1 millisievert till 20 millisievert per år. Till vår överraskning blir vi med en enda gång ”embedded” (inbäddade) i kommunen. Vi åker i kommunens bilar, man kör oss hit och dit och vi kommer genast in på institutioner där det i allmänhet tar flera månader att söka tillstånd, som t. ex. ett av de kommunala daghemmen i Iwaki.

Överallt där vi mäter i buskar eller träd ligger värdena långt över de tillåtna. Herr Shoichi Kida är finansborgarråd i Iwaki kommun som har 360.000 invånare, han har satt sig i undersökningsstolen i Iwakis nyöppnade strålningscenter. När jag filmar honom säger han lugnt att han tror att han har fått för mycket strålning i sig.

På vår resa till gränsen för evakueringszonen, 20 km utanför det havererade kärnkraftverket, ber jag tolken översätta de blinkande skyltarna på vägen dit. Sista sträckan är uteslutande tillåten för bilar ”med särskilt tillstånd” och det har vår kommunala bil, så vi kommer ändå fram till den av soldater bevakade gränsen. ”Förbjudet att överskrida enligt lag” Man tar oss till och med upp i Tokyos parlament för att intervjua en av de högsta makthavarna folk valt i Fukushima, Yoshida Izumi, han är även ordförande för ekonomiska kommittén i parlamentet. Man gör allt detta därför att man hoppas att vi skall berätta sanningen om vad vi har sett och hört. Vilken sanning? Att det stora Fukushimas prefektur med sina 1,98 miljoner människor på allt för många platser drabbats av radioaktiv kontaminering. Ja inte bara Fukushima prefektur, utan även de tre angränsande prefekturerna. Japans krisminister, Goshi Hosono, besöka de tre angränsande prefekturer till Fukushima prefektur, bilden är identisk: Utanför dagis och skolor ligger säckar med kontaminerad jord som skrapats bort från lekplatser och skolgårdar. Runt om i norra Japan sågar man ner radioaktiva träd och skrapar bort kontaminerad yta. Vad är det som har drabbat norra Japan? Det är konsekvenserna av tre härdsmältor i reaktor 1, 2 och 3 plus en partiell härdsmälta i bassängen för utbränt bränsle i reaktor.

Samtidigt som jag och min assistent Beatrice Garcia filmade i runt omkring i Iwaki  5 mil söder om Fukushima Daichi, filmade Bo Levin och Gösta Elmquist i staden Fukushima, 6 mil norr om den förstörda kärnkraftanläggningen. På universitetet i Fukushima såg de och filmade vindriktningskartor från de första veckorna efter katastrofen. kartorna visade att det hade kommit ett stort nedfall just över Iwaki 7 dagar efter katastrofen.

På denna länk kan du se filmen om Fukushima ”Världens säkraste kärnkraftverk” https://vimeo.com/122420310?fbclid=IwAR1cdiC6–nKNL-E5lUoi0EnD-DRMrAV3PU45zDp3-iULjdVNKbSOihlL9o

Hur länge håller ett kärnkraftverk?

Hur länge håller ett kärnkraftverk?

Marblehill i Indiana blev aldrig klar, började rivas 2005.

Under klimathotet och I jakten på fossilfri energi försöker man inom kärnkraftetablissemanget övertyga oss om kärnkraftverkens långa livslängd. Ägarna av Ringhals förklarar att Reaktor 3 och 4 kan köras i minst 40 år till.
Låt oss titta lite på världen utanför Sverige: Genomsnittsåldern för amerikanska kärnkraftverk närmar sig 40 år, dess experter förklarar att det inte finns någon teknisk gräns för deras livsålder: ”Vi anser att vi kan byta ut nästan varenda komponent i ett kärnkraftverk”, säger dess experter, fast 9 amerikanska reaktorer har stängts av för gott innan deras licenser löpte ut, 8 reaktorer kommer att stängas 2025.
I Europa har vi det motsatta förhållande: 46 av 151 reaktorer är äldre än deras ursprungliga livstidsplaner.
2018 kom det en doktorsavhandling från Stanford Universitet i Kalifornien, som starkt motsäger Kärnkraftsoptimisterna. Great Power, Great Responsibility: The Perils of Aging Nuclear Reactors 15/5 1018 (min översättning)
”Kärnkraftsindustrin förlorar stabilitet dag för dag…. Studier har visat att när kärnkraftsreaktorer blir äldre finns det ökad risk för tekniska fel, driftsavbrott och allvarliga incidenter. På grund av reaktorernas begränsade livstid är vi möjligen på väg in i en era av kärnkraftsosäkerhet…De mäktiga krafter som bestämmer fissionsprocessen begränsar åldern. Reaktorernas komponenter i ett kärnkraftverk förslits…. Oväntade kombinationer av olika ogynnsamma effekter som korrosion, försprödning och sprickor kan resultera i fel i den tekniska utrustningen. En speciellt sårbar del av reaktorn är reaktorkärlet som har en tendens att försprödas på grund av neutronbombardemanget, vilket kan leda till allvarliga problem. ….. Eftersom kärnkraftsreaktorer skadas när de åldras, har vi nu ett världsomfattande säkerhetsproblem.”
ATT ÅLDRANDE REAKTORER HAR FLERA FEL OCH SVAGHETER ÄN NYA ÄR INTE SÅ KONSTIGT.
ÄR DET MÖJLIGT ATT SKAFFA SIG EN ÖVERBLICK ÖVER HUR MÅNGA SKADOR DET BLIVIT PÅ SVENSKA KÄRNKRAFTVERK?
VET VI HUR DE UPPKOMNA SKADORNA SER UT?
Delvis Ja!
Redan när den första reaktorn körde igång (O1) i Oskarshamn 1972 upprättade den dåvarande kärnkraftsmyndigheten ”Delegationen för atomenergifrågor” senare Statens Kärnkraftinspektion (SKI) en databas för uppkomna mekaniska skador i de nya reaktorerna, skador i kärnkraftsanläggningarnas mekaniska anordningar. Databasen fick namnet STRYK.
”Med skador menas i detta fall sprickor eller annan degradering som hittats i en komponent”. Resultaten finns även sammanställda i SKI-Rapporten 2002:50.
Ungefär 1600 skadefall finns rapporterade i STRYK.
Det rör sig i de allra flesta fall om EROSION i rördelar och kablar eller KORROSION i metall, en sönderfrätning, som innebär att ett material, vanligtvis en metall, löses upp genom en kemisk reaktion till exempelvis till oxider, hydroxider och sulfider. eller knepiga ”interkristallin spänningskorrosion”… Vad är nu detta?
Interkristallin spänningskorrosion är en process där sprickor uppstår i metallen på grund av spänningar eller bestrålning. Mikroskopiska skador kan utveckla sig språngartade. I rapporten talas det om sprickor som gått ”40% ned i godset”. Det rör sig först och främst om rörböjar där metallen börjar spricka. Tyvärr står just de flesta inrapporterade skadefallen för interkristallin spänningskorrosion. Den interkristallina korrosionsspänningen sker i korngränserna mellan metallkristallerna då gränserna har sämre korrosionsmotstånd än kornen. Korrosionen sker smygande och kan pågå oupptäckt under lång tid. Då plötsligt händer det drastiska saker och sprickbildningen kan bli förödande. Ofta förekommer sprickbildande interkristallin spänningskorrosion i svetsfogar där nickellegeringar har använts i svetsmaterialet.
Därtill kommer fall av termisk utmattning – delar av metallen som förspröds genom att värmas upp under extrem upphettning och kylas ned – Allt för snabb nedkylning sker vid nödstopp – och det har varit många nödstopp under svenska reaktorernas historia.
Därtill kommer en annan utmattning av metallen: Vibrationsutmattning – det gäller som vi har sett i Oskarshamns reaktor O2.
Med hänsyn till de många skadefallen kan vi konkludera: Det är brutala krafter som rör sig inom reaktorerna: uppvärmning till 425 grader, tryck 15,5 MPa, neutronbombardemang.
( I Oskarshamn byggdes tre kokvattenreaktorer, där vattnet i reaktorn kokar vid 100 graders Celsius – O1 och 02 är nu stängda,. Barsebäck, nu stängd bestod av två kokvattenreaktorer, i Forsmark är alla tre reaktorer kokvattenreaktorer, i Ringhals är Ringhals 1 kokvattenreaktor, nu stängd, Ringhals 2, nu stängd, såväl som 3 och 4 är tryckvattenreaktorer, där vattnet inte tillåts koka vid 300 grader utan uppvärms under tryck.
Det talas om att skadorna ökar när man byter ut komponenter i reaktorerna – Varför!
Man skulle kunna jämföra med ett vanligt hyreshus: Efter 40 – 50 år är de flesta rör så illa åtgångna eller igenslammade att man brukar göra så kallat stambyte, en process där hyresgästerna ofta får flytta ut några månader eller ett år, då det borras stora hål kring rör i kök, badrum och toalett.
Man kan undersöka reaktorernas rör och elkablar med främst ultraljud. Men varför är det så mycket knepigare eller på vissa ställen omöjligt att göra ”stambyte” i en reaktor?
I reaktortanken, konformig med väggar av 15 – 20 centimeter rostfritt stål befinner sig de radioaktiva bränsleelementen, just utanför tanken finns inneslutningen som består av metertjock betong med ingjuten stålplåt.
Det händer att man upptäcker erosion eller korrosion sent!
Termisk utmattning, försprödning, erosion och korrosion sker hela tiden i de åldrande reaktorerna.
Det finns ungefär 450 reaktorer i världen i dag, många av dem togs i bruk på sjuttiotalet och åttiotalet. De kommer snart att falla för åldersgränsen.
Vad skall hända sedan?
De kommersiella bolagen som driver kärnkraftverken har reagerat på Sveriges åldrande reaktorer, varav den första O1 i Oskarshamn togs i bruk 1972, inte med att lägga ned dem, utan med att försöka att förnya och uppgradera dem.
Vi har sett vad detta ledde till.
Källor: SKI Rapport: Skador i kärnkraftanläggningarnas mekaniska anordningar 2002:50, författare Karin Gott.
”Bortse inte från den vardagsnära forskningen.”

Nu lanserar vi filmen

Moa Martinson Landsmodern

Se trailer här
Läs mer om Moa filmen här!

92.000 böcker av ”Mor gifter” sig sålda på en vecka”  stod det i tidningen 1954 då när TV inte fanns. Hon och Vilhelm Moberg hade de största upplagesiffrorna i Sverige någonsin. Hon är vår första #Metoo:  Hon skrev om våldtäkt i hemmet och nådde ut till svenska kvinnor som ingen annan. Hon förändrade könspolitiken

Vi skildrar den brutala Industrislummen i Norrköping kring 1900 som Moa beskriver i sina romaner och svälten på torpet i Sörmland med en alkoholiserad make. Om äktenskapet med författaren Harry Martinson har vi ny hittills okänt dokumentation, den  ändrar den officiella bilden.

Svenska Akademiens ekonomiska stöd till ett förfärligt nidporträtt av Moa hänger ihop med Akademiens tillbedjan av Harry Martinson. Hur var egentligen Akademiens kvinnosyn?

Read more about the Moa movie here!

1954: The publisher boasts: 94.000 books of one of Moas novels sold in one week!

And that happened at a time when there was no television broadcaster in Sweden.

Moa proves to us how terribly poor and barbarous Sweden was in a near past.

Moa is also our first #Meetoo, the first woman author ever who wrote about rapes inside the home. With her books she changed the political/sexual landscape more than anybody else.

The film is also about the love story of Moa and Harry Martinson (who got the Nobel Prize in 1976), which has been totally distorted by the Swedish Academy, which acted disgracefully and gave a ”journalist”, who saw it as her task to throw dirt on Moa, a big money award.

But it is not possible to disparage Moa´s fantastic visions, more up-to-date today than ever before.

The film has been realized with 600 persons in front of the camera and 70 behind – with 7 local history societies and 18 archives.

Boken om Moa

Ett ännu inte färdigt utkast till en bok om Moa och Harry, deras liv, deras möte.
Med citat från de samtida författarna och Sonja Erfurths bok

Om kvinnor

Jag har gjort 12 filmer om kvinnor: Kvinnliga politiker, politiska fångar, aktivister, torterade kvinnor , kvinnliga journalister, kvinnliga författare, kvinnliga konstnärer.

Den första gjorde jag i 1969 – en film om könsroller: ”Kvinnomänniska”. Den nästa gjorde jag 1973 ”Omställningen” – en något annan film om att få barn. DÅ visades den i hela Sverige och diskuterades livligt av kvinnorörelsen.

Omställningen

Vi gjorde filmen om Omställningen 1973.

De stora bröstmjölksersättningsproducenterna Sempers och Findus producerade också bilder på lyckliga babiser.  Reklamerna för bröstmjölk dominerade.

Läs mer om ``Omställningen``

Vi gjorde filmen om Omställningen 1973.

De stora bröstmjölksersättningsproducenterna Sempers och Findus producerade också bilder på lyckliga babiser.  Reklamerna för bröstmjölk dominerade

De mulliga och gulliga spädbarnen på reklamerna hade för längst passerat bröstmjölksstadiet,

nyfödda barn ser inte alls lika gulliga ut.

Själva förlossningen var en föreställning dirigerat av manliga gynekologers behov av bekväma arbetsställningar

Att de inte hade någonting med mammornas behov att göra, visste knappast de som födde.

Eftersom barnafödandet på rekordtid fallit från 6 – 7 barn till 1,8 barn visste få blivande mammor om vad det egentligen var de gick in till.

Fädernas behov av karriär i yrkeslivet dominerade.

Barnen var ”mammornas sak”

Omställningen blev en chock för de flesta kvinnor.

Filmen visades landet runt och diskuterades ivrigt av den nybildade kvinnorörelsen

Tala med mig systrar!

Om kampen mot apartheid.

De 25 sydafrikanska kvinnorna berättar om Sydafrikas blodiga historia från 1929 till idag. De satt i fängelse, blev torterade och deras barn blev mördade.

Läs mer om ``Tala med mig systrar``

Tala med mig systrar!

Ekumeniska Juryns pris vid Berlins filmfestival 1999

av Maj Wechselmann

Om kampen mot apartheid

De 25 sydafrikanska kvinnorna berättar om Sydafrikas blodiga historia från 1929 till idag. De satt i fängelse, blev torterade och deras barn blev mördade.

Idag är en del av dessa kvinnor ministrar och parlamentsledamöter, andra är fortfarande bönder, pigor och fabriksarbetare.

Hur ser Sydafrika ut i deras ögon?

Kvinnorna och generalerna

År 1965 anklagades kvinnoorganisationen Gerwani i Indonesien för att ha torterat sex generaler till döds efter att först skurit penisarna av dom och för att ha planerat en statskupp tillsammans med kommunisterna.

Läs mer om ``Kvinnorna och generalerna``

Den feministiska kvinnoorganisationen Gerwani i Indonesien var 1965 den tredjestörsta i hela världen med över  en miljon medlemmar. Gerwani hade klara socialistiska mål.

1965 anklagades medlemmar ur Gervani  och för att ha torterat sex generaler till döds och skurit av dem penisarna! De anklagades också för att ha planerat en statskupp tillsammans med kommunisterna. Ett fantastiskt propagandatrick iscensatt av den indonesiske diktatorn Suharto. Propagandan togs till ursäkt för att inleda ett av världens största folkmord, under åren 1965-1968.

I denna Film kommer för första gången offren – det kvinnor som inte mördades –  utan satt i fängelser och koncentrationsläger i mer än 20 år – till tals.

Filmen innehåller arkivmaterial och intervjuer med överlevande, forskare samt Indonesiska tjänstemän från kommissionen för mänskliga rättigheter i Indonesien.

I denna film erkänner för första gången i historien presidenten of the National Commission for Human Rights i Jakarta, Idfal Kassim att detta var ett folkmord: ”Vi medger att offrens antal uppgår till 500.000 – möjligen en miljon.”

Hans kommissionär, Kabul Supriyadhie, kallar massakrerna för ”extraordinära förbrytelser”, och berättar om de offer som blev halshuggna. Huvudena fick deras hustrur bära hem. Tyvärr har Idfal Kassim enbart råd med sju researchers som undersöker morden på en miljon människor! Minst 150.000 människor sattes i omänskliga fängelser och fångläger, där de flesta dog av svält.

I filmen berättar kvinnorna från Gervani om livet i fängelserna. De är före detta studentaktivister, lärare, fackföreningsledare, journalister osv.

VI HOPPAS ATT FILM KAN GÖRA SKILLNAD – ETT BRA EXEMPEL:

I oktober 1975 dödades fem unga tv-journalister av indonesiska soldater, när de rapporterade om den indonesiska militärinvasionen som just ägde rum på Östtimor. Journalisterna hade rapporterat från Östtimor till tv-kanaler i Australien.

För många och goda affärsförbindelser mellan Australien och Indonesien ledde till att saken sopades under mattan, en polisutredning lades ned. Men journalisternas släktingar vägrade att ge upp. I slutet av 2009 släpptes den stora fiktionfilmen Balibo om mordet på de fem journalisterna – och väckte en folkstorm i Australien. De australiensiska myndigheterna har varit tvingade att återuppta polisutredningen – vilket i sin tur har lett till att Indonesien har förklarat att man skall kyla ned de diplomatiska förbindelserna med Australien – inte dåligt för en fiktionfilm. Balibo har bannlysts i Indonesien med det goda resultatet att filmen säljs som piratkopior i tio tusen exemplar under disk av indonesiska DVD-säljare.

ETT ANNAT BRA EXEMPEL:

Den första november 1991 dokumenterade den unga kvinnliga journalisten Amy Goodman (Democracy now) och ett TV-team massakern på kyrkogården Santa Cruz, i Dili, Östtimor, där flera hundra obeväpnade människor dödades av indonesisk militär. Indonesiska soldater sårade allvarligt kameramannen Max Stahl, men bilderna smugglades ut och när de publicerades fick detta så småningom konsekvensen att FN beslöt om sanktioner mot Indonesien.

BANG och världshistorien

Bang (Barbro Alving) var vår mest berömda krigskorrespondent genom tiderna. Ensam, orädd ofta på självmordiska uppdrag, med livet som insats. Hon fick sitt genombrott med rapporteringen om de Olympiska Spelen i Hitlers Berlin 1936 i DN.

Läs mer om ``BANG och världshistorien``

Bang (Barbro Alving) var vår mest berömda krigskorrespondent genom tiderna. Ensam, orädd ofta på självmordiska uppdrag, med livet som insats. Hon fick sitt genombrott med rapporteringen om de Olympiska Spelen i Hitlers Berlin 1936 i DN. Hon är internationellt känd som en av de två enda kvinnliga krigskorrespondenter under spanska inbördeskriget 1936 – 37. Hon blev ensamstående mamma 1938 då det närmast var tabu att vara det. Hon skildrade Hitlers och Mussolinis triumftåg med ovanlig satir. Hon var med under Vinterkriget i Finland 1939-40 och tyskarnas invasion i Norge 1940. Hon gav sig ut på Atlanten när två av tre fartyg sänktes av tyska ubåtar Hon var bisexuell och levde sedan 1940 tillsammans med sin livskamrat, den vackra kvinnan, Loyse Sjöcrona, 12 år äldre.

I Sydostasien skildrade hon uppbrottet från kolonialismen efter andra världskriget. Hon var med ändå fram till Vietnamkriget och tog alltid parti för de svagaste. Mot planerna på en svensk atombomb protesterade hon genom att neka att göra sin civilförsvarstjänst och att gå i fängelse.

Barbro Alvings utveckling från liten alkoholiserad stockholmsrapportör till journalist i världsklass är en utvecklingsmodell för kvinnor. Bangs humor fascinerade mig – de ovanliga ordbilderna. Ärligheten – den självkritiska granskningen. Hon fick betala ett högt pris för de risker hon tog – och ändå gjorde hon det om och om igen – och ömkade aldrig sig själv.

(SVT) Bang (Barbro Alving) var vår mest berömda krigskorrespondent genom tiderna. Ensam, orädd ofta på självmordiska uppdrag, med livet som insats.

Oljeborrning och folkmord

Det är upp till dig

Folk frågar mig ofta: Hur får man tag i vittnesbörden om Lundins delaktighet i folkmord i Södra Sudan?

Läs mer om ``Det är upp till dig``

DET ÄR UPP TILL DIG!

Folk frågar mig ofta: Hur får man tag i vittnesbörden om Lundins delaktighet i folkmord i Södra Sudan?
Svar: Alla vittnen finns i min film: Jag har intervjuat dem i London, Boston, Rotterdam, och Köpenhamn, Köln – och förjagade människor från Södra Sudan kom hit till Stockholm, där jag intervjuade dem.
Här belyses även den roll Carl Bildt spelade som försvararen av Lundins handlande i massmedia – med feta honorar som styrelseledamot i Lundins bloddränkta oljebolag.

Vill du att dina pensionspengar investeras i företag som utreds för brott mot mänskliga rättigheter? Hur stort ansvar har egentligen utländska företag och deras investerare i Afrikas längste krig med 2 miljoner döda och 4 miljoner på flykt? Vi har intervjuat några av Sveriges största investerare, Nordea, SPP, Folksam och Svenska Kyrkan.

Kronvittnen från internationella krigsförbrytardomstolen i Haag berättar om oljeexploateringen på Afrikas Horn som den direkt bidragande orsaken till etnisk rensning och urskillningslöst dödande av civilbefolkningen, tortyr, slavhandel och fördrivningar i södra Sudan och Ogaden i Etiopien, samt om effekterna av företag som Lundin Oil/Petroleums verksamhet i Sudan – mitt under brinnande inbördeskrig.Lundin trodde han skulle frias från folkrättsbrott i Sudan – nu ser det inte längre så ut!

Medverkande i filmen:
Carl Bildt
Gerhart Baum, fd. inrikesminister i Tyskland och FNs specielle rapportör.
Egbert Wesserlink, koordinatör för ECOS (European Coalition on Oil in Sudan).
Phil Clarke, f.d. direktör för Läkare Utan Gränser, Danmark.
Joakim Wohlfeil, Diakonia.
Bengt Nilsson, filmare/journalist.
Abdi Mahdi, ONLFs befrielserörelse.
Invånare från Unity State, Western Upper Nile.
Kvinnor från Shilaboområdet och Lundins oljebas i Ogaden

Vad gjorde Carl Bildt i Lundins styrelse

18/11 2018 ”De misstänkta har försökt påverka regeringen”
Irritationen stiger mellan åklagare och försvarare i Lundinmålet. Försöken att påverka regeringen är mycket ovanligt, menar åklagaren Henrik Attorps. I dag förhörde han, än en gång, Ian Lundin, misstänkt för medhjälp till folkrättsbrott. Henrik Attorps är fåordig.
Han reagerar över att försvarssidan lämnade in skrivelser till regeringen för att påverka beslutet att ge grönt ljus till ett framtida åtal. Han leder förundersökningen där Lundintopparna, Ian Lundin och Alex Schneiter, ordförande respektive vd i Lundin Petroleum, är delgivna misstanke om medhjälp till grovt folkrättsbrott i södra Sudan 1997–2003.
– Jag noterar att de misstänkta, genom sina försvarare, har försökt påverka regeringen att inte bevilja åtalstillstånd. Hade man varit framgångsrik i det hade man omöjliggjort en rättslig prövning, säger Henrik Attorps.
Han fortsätter:
– Jag har aldrig varit med om något sådant tidigare, att försöka påverka regeringen i sådant här beslutsfattande är ovanligt

Vi har boken: ”Det är upp till dig! Om olja folkmord och dina pengar.” som fick fina recensioner

Carl Bildt talar med Jens Odlander

Det sitter 147 fängslade journalister i hela världen. Filmen tar vara på det egendomliga faktum att det inte sitter några som helst journalister från EU eller USA i fängelser utomlands – vare sig i länder som får bistånd från EU eller USA eller andra länder, vars pressfrihet är högst diskutabel.

Läs mer ``Carl Bildt talar med Jens Odlander``

Det sitter 147 fängslade journalister i hela världen. Filmen tar vara på det egendomliga faktum att det inte sitter några som helst journalister från EU eller USA i fängelser utomlands – vare sig i länder som får bistånd från EU eller USA eller andra länder, vars pressfrihet är högst diskutabel. JO! det sitter två iranier som har dubbelt medborgarskap i Iran och det sitter Dawit Isaak som också har dubbelt medborgarskap i Eritrea – annars är det faktiskt enbart journalister som är medborgare i det egna landet. som sitter i fängelse.

Antimilitarism

1972 Gjorde vi filmen om Sveriges militärindustriella komplex .

De största  statliga investeringarna gick åt till militärflygplan

VIGGEN ETT MILITÄRPLANS HISTORIA hette vår film som fick två socialdemokratiska kongresser att besluta att den militära flygplans tillverkningen skulle läggas ned!

Men så kom WHISKEY ON THE ROCKS – UBÅTEN  U-137

Och då blev det full rulle inte bara för SAABs militära flygplanstillverkning, utan alla våra stora vapenindustrier som just nu exporterar till länder som ArabEmiraten som är allierad med Saudiarabien, till Brasilien och en rad andra länder de inte borde exportera till.

De största summorna går fortfarande åt till militära flygplan.

För 36,8 miljarder av våra skattepengar får vi 60 JAS-plan som skall skydda oss en vecka?

Men tänk om fienden istället använder missiler för att slå ut våra elkraftverk?

Räcker det inte att fienden bara hotar slå ut våra elkraftverk?

Stormar som GUDRUN eller ALFRIDA har visat att pengarna skulle göra nytta om de användes till ett elementärt skydd för civilbefolkningen – till decentraliserad elförsörjning och lättåtkomlig livsmedelförsörjning – Vi saknar en generell utbildning för överlevnad – även om vi kanske är landet som har de bästa förutsättningarna.

Irak, från början till slut

Focus på Gulfkriget 1991 och 2003, ”den dolda agendan”, inspelad i nio länder.

Läs mer om ``Irak från början till slut``
  • ”Det närmaste Michael Moore vi kommer här i Sverige”, Kulturnytt
  • ”Skitbra” Nina Lekander, Expressen
  • ”Välgjord – chockerande” Gunnar Ohrlander, AB
  • ”Gå och se den”, Stockholm City

Irak från 6000 före Kristus till slutet av 2003: Kulturen, invasionerna, de utländska härskarna, ord och gärningar. Alexander den Store, romarna, araberna, mongolerna, ottomanerna, engelsmännen och amerikanerna. Filmen försöker redogöra för omständigheterna kring de båda Gulfkrigen.

VI TRÄFFAR:

Colin Campbell  f.d. oljegeolog, f. d oljedirektör för ett av de största amerikanska bolagen, lärare vid Oxford och medlem av American Society of Oil Geologists är en av dem som tillför kunskap om kriget. Han har den kunskap som ingen annan tycks ha. Han berättar med en viss sarkasm om upphovet till kriserna i Mellanöstern och hur det gick till när Saddam Hussein förvandlades från ”Our man in Iraq” till Hitler och djävulen själ.

Vi träffar även:

Robert Fisk – världsberömd  journalist, och författare i 40 år. Peter Arnett – mannen som gjorde CNN internationellt känd under första Gulfkriget 1991. Doug Rokke – f. d. chef för amerikanska arméns radiologiska laboratorium, som skulle sanera amerikanska stridsvagnar som beskjutits med utarmat uran under första Gulfkriget. Idag lider Doug Rokke av samma sjukdom som drabbat 360.000 amerikanska gulfveteraner – GWI Gulf War Illness – och som också drabbat Iraks ofödda barn. John Curtis – direktör på British Museum for The Assyrian Department och med 35 års erfarenheter av irakisk arkeologi på plats. … dessutom barnläkare… och strålningsfysiker.. och journalister….med mera

UBÅT! En Till sannolikhet gränsande visshet

Guldbaggenominerad kritisk dokumentär om ubåtsjakten under första halvan av åttiotalet och om medias skildring av dessa händelser.

Läs mer om ``UBÅT! En Till sannolikhet gränsande visshet``

Jag var den första journalist i Sverige som vågade ställa frågar om ”Whiskey on the rocks” – den ryska ubåten 137 som gick på grund i Gåsefjärden i Karlskrona  Skärgård.

Jag blev genast svartlistad, jag fick inte längre jobba på SVT – och min Fredskrönika i SR som jag hade varannan vecka, togs omedelbart bort!

En forskare på Försvarets forskningsanstalt anklagade mig för att vara spion

– MAN KUNDE INTE IFRÅGASÄTTA U137 – DEN HADE SPIONERAT.

I dag säger den numera till kommendörskapten utnämnde Karl Andersson –  DEN BERÖMDE KARL ANDERSSON han som först hälsade på i den ryska ubåten

–         ”MAN KAN INTE SPIONERA MED EN UBÅT! ”

Kommendörskapten Karl Andersson säger detta i en tysk TV-film – SOM VI AV SAMMA SKÄL INTE FÅR SE I SVERIGE!

 

Jag tackar min smala lycka för att Clas Olsson blev direktör för Filminstitutet 1985.

Han hade just suttit i Köpenhamn i fyra år och arbetat för Nordiska Rådet.

I fyra år hade han hört danskarnas vitsar om svenskarnas ubåtshysteri –

Clas Olsson gav mig en miljon för att göra filmen ”En till sannolikhet gränsande visshet!” – den blev guldbaggenominerad.

I filmen reser vi till fem länder och frågar utländska experter, forskare en ubåtskonstruktör – en amiral – en minister – en parlamentsmedlem av den västtyska försvarskommittén om deras syn på de ”ryska ubåtar i svenskt territorialfarvatten” –

Om mediernas svek,

Om politikerna som aldrig ställde frågor.

Om skräcken och hysterin som gjorde Bildt till statsminister.

I filmen kan ni bland annat höra en ung Malou Siewers tvivla på ubåtshysterin.

Läs boken ``Björnen kommer``

Läs gärna ”Björnen kommer” och bli klokare

Du ska älska din nästa så som dig själv!

En film med unikt arkivmaterial från alla de krigen efter Andra Världskriget som var och en dödade flera miljoner människor
Krig som det talas tystare om idag.

Läs mer om ``Du ska älska din nästa så som dig själv``

En film med unikt arkivmaterial från alla de krigen efter Andra Världskriget som var och en dödade flera miljoner människor
Krig som det talas tystare om idag.
Koreakriget, Vietnamkriget, krigen i Irak, kriget i Afghanistan.
Själva dokumenterade vi förstörelsen av alla Iraks elkraftverk och därmed dess elproduktion 1991 – det största brottet mot en civilbefolkning någonsin.
Men också en film om inbördeskrig som blev så mycket grymmare därför att utländska krafter lade sig i –
Hur skulle det ha gått om människorna i El Salvador och Grekland själva hade fått bestämma?

Hitler och vi på Klamparegatan

Göteborg och den spirande nazismen på trettiotalet – med bl. a Marika Lagercrantz, Kent Andersson och ”Kurt” – och Nationalteatern och Backateatern m flera m flera – och 400 statister

Läs mer om ``Hitler och vi på Klamparegatan``

Göteborg och den spirande nazismen på trettiotalet – med bl. a Marika Lagercrantz, Kent Andersson och ”Kurt” – och Nationalteatern och Backateatern m flera m flera – och 400 statister

”Det var en hård och ruggig tid och det närmade sig ofärdstider. Det var inte lätt att växa upp och få hela andra världskriget rakt i huvudet.”

Om ett barn som är antinazist i Masthugget i Göteborg – en verklig historia om en pojke som hette Eric S Alexandersson som hatade Hitler och nazismen så intensivt att han deserterade över till engelska sidan under andra världskriget och seglade för England.

Hans båt torpederas men han räddades i sista stund.

”Hitler och vi på Klamparegatan” bygger på Göteborgsförfattaren Eric S Alexanderssons självbiografiska romaner om en pojkes uppväxt i Masthugget på 1930-talet. Eric jobbar som tidningspojke och följer ivrigt med i världsbegivenheterna som just i början av 1933 är koncentrerade till en viss ny rikskansler i Berlin

Agent Orange och utarmat Uran

Agent Orange är ett av världens mest farliga miljögifter. Amerikanerna förnekade i 25 år att vietnameser som besprutats liksom amerikanska soldater, blivit dödligt sjuka

.

Läs mer om ``Agent Orange och utarmat Uran``

Hur länge skall vi finna oss i att militärindustrin förgiftar miljön?

Agent Orange är ett av världens mest farliga miljögifter. Amerikanerna förnekade i 25 år att vietnameser som besprutats liksom amerikanska soldater, blivit dödligt sjuka – Än i dag är mer än en miljon vietnameser sjuka av Agent Orange som användes för att bespruta djungeln, så att amerikanerna kunde SE gerillasoldaterna. I dag har amerikanska myndigheterna medgivit att Agent Orange förorsakar 12 sjukdomar och en rad cancersjukdomar.

Detta är också en film om en annan Cover up: En film om GWI – den egendomliga sjukdomen som 360.000 amerikanska soldater fått efter första Golfkriget. Ett resultat av användningen av utarmat uran, en ammunition som också använts i Bosnien, Afghanistan och Irak 1991 och 2003. Basra och inte minst Falluja har blivit hemsäte för allt för många monsterbabys, totalt deformerade av den giftiga metallen som ingick i de allierades ammunition

Kärnkraft

Världens säkraste kärnkraftverk

14 september 2012 beslöt japanska regeringen att kärnkraften i Japan skulle läggas ned.

Läs mer om ``Världens säkraste kärnkraftverk``

Det har snart gått 8 år sedan skalvet och den påföljande tsunamin som orsakade en av världens största kärnkraftskatastrofer.

Japanerna kämpar fortfarande med att repa sig. Efter en jättelik tsunamivåg kom kärnkraftverket Fukushima att haverera. Det blev tre härdsmältor (istället för en enda i Tjernobyl) vilket ledde till enorma utsläpp av radioaktiva ämnen.- En parlamentarisk utredning lade skulden för kärnkraftskatastrofen på ägaren av verket: TEPCO.

Vattnet som strömmar ned genom det havererade kärnkraftverket blir fortfarande radioaktivt på sin väg ut i havet!

OCH VÄRRE DE MILJONTALS LITRAR SOM ANVÄNTS TILL ATT KYLA HÄRSMÄLTORNA ÄR OCKSÅ RADIOAKTIVA och det finns numera knappast någonstans att göra av dem.

Tokyo Electric Power (Tepco), ägare till kärnkraftverket Fukushima i Japan har i flera år hävdat att vatten som förvaras på den olycksdrabbade anläggningen är sanerat och fritt från hälsofarliga radioaktiva partiklar.

Men detta stämmer inte, medger Tepcos ägare.

86 procent av de miljontals liter vatten som förvaras på anläggningen har halter av radioaktiva partiklar som överstiger lagliga gränser. Bolagets ägare har framfört en offentlig ursäkt till det japanska departementet för ekonomi, handel och industri.

Vattnet används för att kyla ned de tre reaktorerna som skadades 2011, och samlas sedan i stora tankar. Myndigheterna och Tepco vill bli av med vattnet och en lösning som föreslagits är att tömma ut vattnet i havet. Det har väckt stora protester från lokala fiskare i området.

Tvärvändning i energiproduktion

Kärnkraftskatastrofen orsakade en tvärvändning i Japans energipolitik.

2010 stod kärnkraften för 30 procent av energiproduktionen i Japan. För 2020 var målet 50 procent. Efter jordbävningen och kärnkraftsolyckan rasade siffrorna till nästan noll.

Japan tvingades tänka om och började importera stora mängder gas medan kärnkraftverk runt landet stängdes av.

73 000 människor väntar fortfarande på att få återvända hem till sina hemstäder i de katastrofdrabbade områdena.

34 000 av dem härstammar från Fukushimanejden.

Var skall ansvaret för olyckan läggas? Läs boken ”Kärnkraft farlig och förlegad” från förlaget Musen som röt – Eller låna den på biblioteket.

Är Oskarshamns kärnkraftverk säkert För Sverige?

Redan 2010 anmälde en tysk politiker från FDP, tyska liberala partiet Giorgios Chastemakis, Oskarshamn till Europarådet på grund av ansvarslös och farlig utbyggnad av gamla svenska reaktorer.

Anmälan kom efter en rad uppseendeväckande avslöjanden i tyska stormedia. I ZDF, Sydtyska TV, i nationella TV Tageschau, Tysklands tredjestörsta tidning, Franfurter Allgemeine. ZDFs generalangrepp på Oskarshamn var kanske det värsta: Man misstänker att det okritiska Sverige används som försökslaboratorium. I Sverige testar man hur långt man kan gå med utbyggnaden av gamla kärnkraftverk.

ZDF hade fått tag i  ett av ägarens  interna dokument

E.on skrev: Problemet för oss är gapet mellan generationer, vi har ingen som har erfarenhet av den ursprungliga konstruktionen, vi har inga referenser.

Tyska media och politiker anklagade Sverige för att sätta in rollroyce motorer i något liknande Ford 30. Hur gick det då?

I dag står vi med ett Facit i hand som kan vara ödesdigert: Den äldste reaktorn O1, som togs i bruk 1971 – också Sverige äldste reaktor moderniserades i 3 omgångar och effekten höjdes 10% för ett okänt antal miljarder kronor fram till 2002.  Den mycket större O2 moderniserades och effekten steg från 550 Terrawatt till 850 Terrawatt. Det var ett jättearbete som involverade 3000 arbetare i 2 år fram till 2015 OCH 8 MILJARDER KRONOR – PLEX HETTE DETTA JÄTTEFÖRETAG.

Då när man precis var klar lade man ned både O1 och O2  ”av rent affärsmäsiga skäl” påstod Företagets direktör – Han liksom hans informationschef Hans Eriksson påstod att elpriset hade sjunkit så mycket och effektskatten påverkade de två reaktorerna så de inte var lönsamma längre.

Märkligt med hänsyn till att elpriserna fluktuerar så mycket och så hastigt, men lika fullt börjar man redan skära upp de två  reaktorerna nu.

Vad kan det annars finnas för skäl – Ja O1 hade haft 208 snabbstopp – man för in styrstavarna i systemet och i loppet av en timme sjunker temperaturen i reaktor inneslutningen från 450 grader till 0 grader – det ger teknisk utmattning Men redan 2012 skrev tidningen Ny Teknik

”Snabbstoppen knäcker reaktorn” snabbstoppen leder till termisk utmattning ”Tillräckligt många stopp ger reaktorinneslutningen – alltså den rostfria ståltanken utmattningssprickor.  Det är som när du bockar ett gem. Efter ett visst antal gånger går det av gemet av”, säger Bengt Bengtsson, materialspecialist på Oskarshamnsverket. Sa han redan 14 december 2010. SSM skrev redan 2010 at kärnkraftsreaktorerna i Sverige som har dimensionerats för lägre effekt, så småningom kommer att få utmattningssprickor. En annan fara är försprödningen  av reaktorväggarna speciellt svetsfogarna. SSM, strålsäkerhetsmyndigheten, skriver att svetsfogarna  hade en nickelhalt som var korrekt då reaktorerna hade dimensionerats för lägre effekt. Sen kommer det underligt nog ingen konklusion från SSM om vad som händer när man ökar effekten, så som man ju har gjort i såväl O1, O2 och O3 – som man skröt med skulle bli Europas största kokvattenreaktor (BWR75)  vid höjningen av effekten. Vad har SSM gjort: Jo  man har ställt Oskarshamn under särskilt tillsyn  citat: på grund av stora brister i säkerhetsarbetet. Men man har aldrig stoppat de stora experimenten med svenska folkets säkerhet. Först  gör man jättehål i betonginneslutningarna – för in nya turbiner  – 6 nya – lågvattenturbiner när det gäller reaktor 1 – och sedan beslutar man sig hux flux för att stänga dem? VARFÖR?

Effektskatten också kallad kärnkraftsskatten  – den som skulle ge pengar att ersätta medborgarna vid eventuell katastrof var 0,01 öre per kilowatt –  denna skatt slopades 2016!

Läs debatt artiklar av maj Wechselmann

Debattartikel i GP: När upptäcks sprickor i Ringhals reaktortankar?

Debattartikel i VK: Nästa Tjernobyl är just Tjernobyl

Läs boken ``Kärnkraft, farlig och förlegad.``

Läs boken ”Kärnkraft farlig och förlegad” från förlaget Musen som röt – Eller låna den på biblioteket.

Vittne till sin samtid

”En glödande agitation för att man aldrig får sluta utkräva ansvar för världens tragedier.”

Marit Kapla

Läs mer om ``Vittne till sin samtid``

En man ligger och dör på sjukhuset. Han fick sina lungor förstörda vid världens största industrikatastrof, giftgaskatastrofen i Bhopal i Indien 1984.

NEJ! Han nekar att dö, ett par månader senare kommer han körande i flygande fart och fotograferar som han alltid har gjort i hela världen.

Så här presenterades filmen på Göteborgs Filmfestival:
”Maj Wechselmann är en helt egen kategori i dagens svenska film. Som en ohejdbar naturkraft producerar hon minst en film om året, som garanterat visar upp besvärande kopplingar mellan etablerade maktstrukturer och missförhållanden för människor längre ner i samhällshierarkierna; denna gång genom den svenske tv-fotografen Claes-Göran Bjernérs fascinerande livsöde.

Filmen börjar med att han nästan dör flera gånger om, men mirakulöst återvänder till livet. I intervjuer och arkivbilder delar han med sig av sina unika förstahandserfarenheter om krig, våld och korruption.

En glödande agitation för att man aldrig får sluta utkräva ansvar för världens tragedier.”

Marit Kapla

Övrigt

Svenska Amerikalinjen

Filmen Svenska Amerikalinjen, 1915-1975, kommer att publiceras här när den konverterats till digitalt media.

Läs gärna om den här nedan.

Läs mer om ``Svenska Amerikalinjen``

Svenska amerikalinjen

– Drömmen om det nya landet –

Svenska Amerikalinjen, 1915-1975, är alldeles speciell epok i svensk historia. Under rederiets första år handlade det om den stora emigrationen från det fattiga Sverige med dess statare, vägarbetare och gårdspigor till det lockande Amerika. 1,3 miljoner svenskar emigrerade till Nordamerika, landet som flöt av mjölk och honung, mellan 1860 och 1929.

Förhållandena ombord under 1800-talet och början av 1900-talet var allt annat än angenäma. Vilhelm Mobergs film Utvandrarna ger oss en bild av en strapatsfylld resa. Stormarna, den dåliga maten, spyorna och sjukdomarna ombord gjorde att många dog under överresan. På de segelskepp som färdades över Atlanten på mitten av 1900-talet hade skepparn alltid med sig en kagge jord, så att de som dog ombord kunde få tre skovlor svensk mull på sig innan liken lämpades över relingen.

Men efter hand förbättrades standarden ombord. Svenska Amerikalinjen fick ett gott rykte. Man var mån om sina passagerare, speciellt de som reste i förstaklass. De vackra båtarna väckte beundran och livet ombord var en värld för sig vars motsvarighet inte finns idag. Vare sig för passagerare eller besättning. Flotta hytter för de flesta av passagerna, trånga utrymmen nära stånkande motorer för manskapet. Passagerna blev väl omhändertagna och underhållna på resan. För besättningen gällde en disciplin hårdare än i det militära. Passagerarna visste inget om förhållandena för grabbarna som, i varma utrymmen, skyfflade kol längst ner i maskinrummet. För många ungdomar var okvalificerade arbeten som potatisskalare och diskare enda möjligheten att få se sig om i världen.

Svenska Amerikalinjens utgick från Göteborg och hamnen blev en känslomässig plats för möten och avsked under en lång tid. Många ungdomar stod på kajen i Göteborg och sände längtansfulla blickar, när de vackra båtarna sakta under, musikakompangemang, gled ut. Ut mot stora världen.

Svenska Amerikalinjens båtar präglades av känslomässiga, ståndsmässiga och dramatiska incidenter. Avskedets stund där fattiga föräldrar och deras emigrerande barn tog avsked på obestämd tid. Orkestern spelade, man kastande band till varandra. På kajen stod de anhöriga och kastade band till de nära och kära som stod på däck. Man ville ,symboliskt, hålla banden kvar så länge som möjligt. Men när båten gled ut brast banden.

Det var också en tid med många prominenta passagerare ombord. Greta Garbo, prinsessan Sibylla med dåvarande lillprinsen, vår kung, pris Bertil, kung Gustav XI Adolf och drottning Louise.

Julbåten, med julgranen högst upp vid skorsten, var också förknippat med känslor och stor massmedial uppmärksamhet. När julbåten först la till i Köpenhamn gick många svenska nedresta journalister ombord och följde båten till Göteborg. Det gjordes en hel del reportage (exempelvis) om julbåten och resan till Göteborg.

Ibland var dramatiken stor ute till havs. Stormar som vräkte omkull det mesta som inte var fastsurrat ombord, exempelvis krossat porslin och sjösjuka passagerare. Det hände t o m att passagerare föll överbord under storm, eller bröt nacken. De stora båtarna kastades ibland omkring på havet som små korkar av de fruktansvärda stormarna.

Under första världskriget blev situationen dramatisk för Svenska Amerikalinjen. När ubåtskriget och minorna var som flest kunde t ex ”Stockholm” bara göra en enda resa. Hon kvarhölls fem månader i Halifax av Storbritannien.

Efter första världskriget ökade passagerartrycket enormt från Sverige. Landet var fattigt och det rådde brist på mat.

Andra världskriget påverkade också Svenska Amerikalinjen. När kriget kom lades Drottningholm och Gripsholm i malpåse i en bohuslänsk vik. Kungsholm stävade mot New York. Amerikanska trupper sattes i land av amfibiebåtar från Kungsholm. 130 000 amerikanska soldater transporterades med Kungsholm ut till alla fronter under kriget.

Gripsholm hyrdes in av amerikanska Röda Korset. Och Drottningholm hyrdes in av brittiska Röda Korset. Man transporterade sårade soldater med de svenska båtarna. Och under kriget utväxlades många tyska, engelska och amerikanska krigsfångar. Det transporterades också många judiska fångar från koncentrationslägren. Besättningsmän såväl som passagerare har talat om dessa undernärda, plågade, skelettunna, fysiskt och psykiskt utsatta människor.

Men efterkrigstiden innebar, inte minst p g a minrisken, också en fara för sjöfarten. Ändå var stämningen hög och förhoppningarna stora när trafiken återupptogs och amerikalinjens båtar åter lade ut från Göteborgs hamn 1945. De första efterkrigsåren innebar en exempellös framgång för Svenska Amerikalinjen.

När flyget kom på 50-talet förändrade man strategi. Man börjde med lyxkryssningar för amerikanska passagerare. Istället för att ha 1 200 passagerare hade man nu 600 passagerare och lika många besättningsmän. Det diskuterades om huruvida Broströmsföretaget missköttes eller om det berodde på konjunkturen.

En liten antirojalistisk film

Maj Wechselmann följer Republikanska Föreningens arbete och berättar om det svenska kungahusets nazistiska förbindelser. Filmen granskar kungens morfar Karl Edvard.

Läs mer om ``En liten antirojalistisk film``

  Maj Wechselmann berättar om det svenska kungahusets nazistiska förbindelser. Filmen granskar kungens morfar Karl Edvard. Den berättar om Gustaf V. Det mesta är känt, men tål ändå att ses i bildform. Vem av Nazikoryfäerna fick hans finaste medaljer? Ni får också några nyheter om Arvprinsen Gustav Adolf (han som aldrig fick bli kung) och om Walther Sommerlath (Silvias pappa).

Kontaktinformation

Maj Wechselmann
epost: maj.prod@telia.com
telefon: 0704163930
telefon: 086622677