Dumhet eller brott?

av Maj Wechselmann

I denna film skärskådas 2:a världskriget ur ett skandinaviskt perspektiv. Maj Wechselmann använder sig av dramatiserade scener, dokumentära intervjuer, gamla fotografier och dokumentärfilmer. En ytterliggare dimension får filmen genom att regissören väver in sin egen familjs öde i de dramatiska skeendena under 2:a världskriget. Ett huvudtema är de skandinaviska ländernas samarbete med Nazityskland och den sorgliga slutsatsen att de skyldiga aldrig ställdes inför rätta.

”En engegerande och omskakande dokumentär i fem avsnitt”
Bibliotekstjänst

”Wechselmanns film rekomenderas alla som vill veta mer om de här åren”
DN