Rapport från de drunknade och de glömda

av Maj Wechselmann

Sjömän från alla nordiska länder berättar om slakten på civila sjömän under andra världskriget.