Där våldet slutar börjar kärleken – Gandhi i Sydafrika

”Gandhi hotade regeringen i Sydafrika som ingen man före honom. Han skapade den första antikoloniala rörelsen i Sydafrika – kanske den första i hela världen”
Nelson Mandela

När Gandhi stiger iland i Sydafrika är han en bortskämd överklasson, utbildad till advokat i London. Att vara indier är inte populärt i det nya landet. >Snart blir han dess mest skarpögda kritiker. Ändå bildar han en frivillig indisk ambulanskår och blir sjukvårdssoldat i det blodiga boerkriget 1899-1901. I det isolerade indiska gettot i Johannesburg slår pesten ned. Gandhi isolerar de pestsmittade och improviserar ett pestsjukhus, där han själv, med ett fåtal andra, tar hand om de döende. Zulu-hövdingen Bambatha gör uppror i Natal. Åter marscherar Gandhi ut som sjukvårdssoldat. Men det finns knappast någon sårad europeisk soldat i sikte, däremot är det gott om mer eller mindre ihjälpiskade zuluer som européerna misshandlat. Nu börjar Gandhis förbittrade kamp mot det europeiska koloniala styret. Inspirerad av de kvinnliga suffragetternas kamp i England får Gandhi sina landsmän att frivilligt gå i fängelse i Sydafrika. Till slut leder Gandhis handlingskraftiga hustru, Katsurba, rörelsen till seger.

”Maj Wechselmann är en av de mest konsekventa dokumäntärfilmare vi har – alltid beredd att strida för rättvisa, mot krig och våld… Till rollen som den unge Gandhi har Maj Wechselmann valt Ossi Carp, lågmäld och intensiv… Som en beskrivning av Gandhis antivåldsmetoder fungerar filmen säkerligen och när parallellerna dras till Greenpeace, Plogbillarna och demonstrationerna i Seattle, knyts historien samman med dagen på ett självklart vis. Och Gandhi blir den inspirator han alltjämt är.”
Monika Tunbäck-Hanson, Göteborgsposten

”En medryckande historielektion stundtals vacker men ocks‘ pl‘gsamt realistisk … Ossi Carp är ett fynd i rollen som den unge Gandhi.”
Lollo Asplund, Östgötakorrespondenten

”Resultatet är spännande. Ossi Garp gestaltar Gandhi på ett oerhört trovärdigt och realistiskt sätt. Blandningen av dokumentära inslag och den själfulla, eftertänksamme Gandhi ger ett starkt eftertryck åt hans tankar.”
Caroline Runesdotter, Vi människor

”Att Wechselmann fokuserar på Gandhis Sydafrikatid är mycket givande, då det är en tämligen okänd del av hans arbete. Det finns ett mycket spännande avsnitt där vi får möta suffragetternas ledare Emmeline Pankhurst, som med ett brinnanden tal tackar de kvinnor som precis kommit ut från fängelset.”
Helena Lundberg, Miljöpartiet de Grönas tidning

”Filmen är rakt och enkelt berättad, utan större konstigheter. På det hela taget ger den intryck av att vara en saklig skildring av en intressant historisk period.”
Dagens Industri

”Filmen bygger på ett gediget research-arbete och Maj Wechselmann har tillochmed lyckats spåra upp många av de hsitoriska platser – Gandhis hus, fängelsecellen han satt inspärrad i ochsåvidare – där händelserna en gång utspelade sig. Det handlar med andra ord om ett både spännande och viktigt bidrag till den breda filmfloden.”
Harry Lord, Nya Wermlands-Tidningen