SE HELA FILMEN: Du skall älska din nästa som dig själv

SE hela flmen på Vimeo:

En amerikansk soldat bredvid en mördad vietnames. 60.000 byledare dödades av amerikanska armén under vietnamkriget.

Filmen handlar om 7 krig:

  • Inbördeskriget i El Salvador 1980 – 1992
  • Inbördeskriget i Grekland 1945 – 1949
  • Koreakriget 1950 – 1953
  • Kriget i Vietnam 1961 – 1975
  • Kriget i Afghanistan 1979 – 1988
  • Gulfkriget 1991
  • NATO mot Serbien 1999

Så här skrev Gunnar Bergdahl om filmen när den visades första gången på Göteborg Filmfestival i februari 2002:

”En film som tydliggör krigets helvete och priset civila ständigt får betala, en modig, kraftfull och rannsakande film. Jag är djupt imponerad av Maj Wechselmann och hennes okuvliga kritik av villkor och verklighet för människan i vår tid.”

En film om 7 krig. Vi ställer följande frågor:

1: Vad hände med civilbefolkningen i de länder där det var krig?

2: Hur blev det för människorna efter kriget?

3: Vad kostade krigen?

4: Vad hade man kunnat använda pengarna till istället för att kasta bomber?

Inbördeskriget i El Salvador 1980 – 1992.

1979 kom en ny militärjunta till makten i El Salvador. Dödsskvadroner som stod under regeringen mördade 800 människor varje månad – De kom på natten och toreterade och mördade. På den dödes kropp efterlämnade de en lapp där det stod varför de hade mördat honom/henne. Ett inbördeskrig började 1980, ett krig mellan militärjuntan i landet och fem olika väpnade rörelser under samlingsnamnet FMLN.

USA bistod den El Salvadoranska militärjuntan med 3 miljarder dollars och tränade dess soldater i i ”counter-insurgency” – bekämpning av gerillan..

I vår film berättar de El Salvadoranska militärerna om vad som hände. De amerikanska rådgivarna berättar sin historia, och bönderna ute på landet berättar sin historia.

I El salvador äger fortfarande 2% av befolkningen 50% av all mark. Redan på trettiotalet krävde en socialistisk opposition politiska reformer som skulle avskaffa de förlegade feudala förhållanden i landet, det vill säga just detta att så få ägde så mycket.

Men all opposition stoppades av ”La grande Matanza” Det stora blodbadet Sedan detta blodbad vågade ingen opposition angripa de skiftande militärdiktaturer.

Men på 70-talet höjdes röster från liberala, kommunister, präster. 1980 grep en ny militärjunta makten. Under l980 dödade 7 militära och paramilitära kårer 800 människor i månaden. Ärkebiskopen i huvudstaden San Salvador, Monsignor Oscar Arnulfo Romero började predika mot de sociala orättvisor och kränkningarna av mänskliga rättigheter i landet 1976, efter att 4 befrielseteologer hade mördats av juntans dödsskvadroner. Romero satte i gång en mäktig social och politisk rörelse och han blev den viktigaste andliga ledare för bönderna, som fortfarande håller hans minne heligt. Mars 1980 skrev Romero till USA´s president Jimmy Carter och bad honom sluta ge landet militärhjälp, då denna hjälp användes till brott mot de mänskliga rättigheterna. Romero sköts till döds medan han höll mässa i kapellet i Divina Providence Sjukhuset av juntans dödsskvadron ”Orden” den 24 mars 1980. Detta blev signalen till inbördeskriget.

Men även om USA gav massiv hjälp till juntan kunde regeringsstyrkorna inte besegra gerillan. De amerikanska militära tränare lärde de El Salvadoranska soldaterna samma sak som de lärt ut i andra gerilla-krig: ”För att fånga fiskarna, måste ni hälla ut vattnet!” ”Vattnet” var böndernas jordbruksprodukter som höll gerillan vid liv. För att få bönderna att fly använde den el salvadoranska militären utsträckt terror. De bönder som intervjuas i filmen berättar om tortyr och fruktansvärda mord under inbördeskriget.

I den lilla staden Sinquera dyrkas denna unga flicka som ett helgon i dag. Under kriget var hon bibellärare. Militären våldtog henne, drog ut alla hennes finger- och tånaglar, skar av henne näsan, öronen och skar ut tungan och ögonen, skar av henne brösten och dödade henne till slut.

Bönderna flydde under de 12 år inbördeskriget varade, in till städerna, och därför har alla mindre städer i El Salvador tredubblat sin befolkning. Denna allt för snabba urbanisering har lett till mycket stora sociala problem efter kriget. 1989 började gerillan en offensiv i huvudstaden, San Salvador. 1992 undertecknades fredsavtalet av båda parter i FN i New York. 700.000 hade dött under kriget och en miljon människor hade varit flyktingar i Honduras, Nicaragua och internflyktingar i sitt eget land. I dag präglas livet i El Salvador av en våldsam ungdomskriminalitet. Det finns så gott som inget socialt skyddsnät, 30 procent av befolkningen kan fortfarande inte läsa och skriva. 2,5 miljoner illegala vapen flyter omkring i Centralamerika efter alla inbördeskrig. Det finns 45.000 så kallade ”maras” unga banditer i gäng som bekämpar varandra i El Salvador i dag.

Inbördeskriget i Grekland 1945 – 1949.

Ett av Europas grymmaste krig, amerikanerna stödde regeringssidan med 300 miljoner dollars. Napalm kastades på Europas berg av amerikanska flygplan.

För att bekämpa den gerilla som besegrat tyskarna, utlovade först engelsmännen och sedan amerikanerna 3 engelska guldpund för varje gerillamans huvud. De som högg huvudet av en gerillaman kunde kvittera ut 3 engelska guldpund på det lokala kommunalkontor.

En kort historik: 1936 grep generalen Ionnanis Metaxas makten. Han upprättade ett fascistiskt styre utan att ha något folkligt stöd, som t. ex. den samtida Mussolini hade det. Metaxas förtryckte all politisk opposition och lät avrätta några tusen kommunister. När andra världskriget bröt ut valde Metaxas till allas förvåning de allierades sida istället för Mussolini och Hitler. Grekland angreps snart av Italien/Mussolini, men grekiska trupper kastade tillbaka den italienska armén och jagade den in i Albanien. Men 1941 invaderade 300.000 tyska soldater Grekland. De tyska soldaterna beslagtog så mycket mat att 260.000 greker de följande vintrarna dog av svält.

1942 skapades två gerilla-arméer: ELAS, som bestod av de förbjudna partier Bondepartiet, Vänsterliberalerna och Socialisterna och Kommunistpartiet.

Samtidigt bildades en royalistisk gerilla som fick namnet EDES. Kungen avsatte nämligen Metaxas 1941 och sen flydde kungen och den grekiska regeringen till exil i Egypten.

I 1943 började engelsmännen samarbeta med båda gerilla-arméerna. Den brittiska sabotage-organisationen SOE (Special Organisation Executive) samarbetade nästan enbart med vänsterinriktade gerilla-armén ELAS om mycket dristiga järnvägssabotage mot tyskarna. 1944 fördrev den vänsterinriktade ELAS under ledning av gerilla-generalen Markos Valfiades tyskarna från Pelepones.

I början av 1945 delade den brittiska premiärministern, Churchill och den ryska diktatorn Stalin upp efterkrigstidens Balkan: Stalin fick fria händer i Rumänien och Bulgarien, men Stalin lovade Churchill att icke stödja gerilla-armén i Grekland. På grund av politiska påtryckningar från England avsattes exilregeringens statsminister, Papandreou, (Papandreou hade demokratiska ambitioner) och ersattes med generalen Plastiras. Plastiras lovade grekerna att ta bort alla krigslagar, att utställa politisk amnesti och garantera politisk frihet och yttrandefrihet. Då lämnade ELAS-gerilan frivilligt in sina vapen. Men istället för politisk frihet vidtog en mordisk jakt på före detta gerillamän. Dödsskvadroner och paramilitära grupper började en terrorkampanj mot medlemmar av de fyra partierna som bildat ELAS, man dödade de f.d. gerillamännen främst med hjälp av före detta SS-samarbetsmän. ELAS gick åter under jorden.

Liksom i El Salvador, 40 senare, uppmanade vänsteroppositionen till bojkott av valen under den pågående terrorkampanjen. Valet 1946 blev precis som valet i El Salvador 1980 totalt manipulerat. Då samlade gerillageneralen Markos Valfiades, en ny gerilla-armé, DAG, (Greklands demokratiska Armé). Numerärt kom denna gerilla-armé aldrig att överstiga 28.000 medlemmar, som till slut kämpade mot 250.000 regeringssoldater och poliser. 1947 hade den gamla supermakten Storbritannien icke längre råd att fortsätta att stödja regeringssidan i kriget. USA tog över i Grekland (avlösningspolitiken) och nu strömmade amerikanska flygplan, bomber, handeldvapen och stridsvagnar in till regeringssidan – som dock fortfarande inte kunde besegra gerillan.

Det dröjde innan DAG, gav upp, men 1949 var gerillan besegrat. 120.000 greker flydde till Östeuropa, i allt blev 700.000 människor flyktingar internt och utan för Grekland.

120.000 greker internerades i koncentrationsläger på de mest ogästvänliga öarna i den grekiska arkipelagen, där det knappast fanns någon vegetation och där det dessutom rådde vattenbrist stora delar av året. Koncentrationslägren stängdes så sent som 1962. Landets ekonomi hade lagts i ruiner.

1967 genomförde underrättelsechefen och generalen Giorgios Papadopoulos en militärkupp i samarbete med CIA och enligt en hemlig plan som hade uppgjorts av NATO under kodnamnet Prometheus. Åter vandrade 30.000 i vänsteroppositionen i fängelse och det öppnades åter koncentrationsläger på samma ökända öar där oppositionen suttit efter inbördeskriget. Theodorakis sång ”Här på den långa vita stranden – vi törstade vid middagstid, men havet det var salt” handlar just om koncentrationslägren under den nya fascistjuntan.

Koreakriget 1950 – 1953

Korea-kriget kostade under de tre åren det varade nästan lika många människor livet som under de 14 år Vietnamkriget varade – 2,9 miljoner människor dödades – därav 57.000 amerikanska soldater. Källa: Encyclopedia Brittanica.

En kort introduktion: 1910 erövrade Japan Korea och utsåg en japansk generalguvernör som härskare över Korea.

Alla koreanska partier och tidningar förbjöds, en poliskår som lydde direkt under japanerna, med japanska polischefer, som övervakade den nya diktaturen.

De följande åren förvandlades Korea till en japansk koloni som försörjde Japan främst med ris men även med industriprodukter.

Den koreanska produktionen av ris steg fram till andra världskriget till det dubbla medan koreanernas konsumtion föll till nästan hälften. Japanerna införde ett feudalt arrendesystem på landet och gjorde 200.000 koreanska bönder jordlösa.

Undan för undan bosatte sig ca en miljon japaner i Korea, som kom att utgöra den priviligerade klassen tillsammans med vissa koreanska godsägare som hade skott sig på den japanska jordfördelningen. Redan 1919 gjorde koreanerna uppror mot Japan men upproret slogs ned med hård hand.

I början av trettiotalet uppstod en rad olika små koreanska gerilla-arméer av vilka några hade stöd från Manchuriet, dit många koreaner flyttat och flytt efter den japanska ockupationen. Pro-japanska koreaner bildade paramilitära kårer som kallade sig Minsaengdang som spårade upp gerillamedlemmar och slog ihjäl dom.

USA och Sovjet gjorde maj 1945 en spontan och mycket plötslig överenskommelse om att ockupera var sin del av Korea, de två stormakterna genomförde sedan var sin ockupation i augusti 1945. Det var lätt att spå att två helt olika fientliga system skulle uppstå i den nordliga och sydliga delen av Korea.

Sovjet lät gerillaledaren Kim Il Sung, som ledde en av de gerilla-arméer som mest framgångsrikt behkämpat japanerna, ta över i Nordkorea, det genomfördes en jordreform med hjälp av så kallade folkkommittéer. Japaner och pro-japanska koreaner jagades och en miljon människor flydde till Sydkorea.

Den amerikanska generalen Hodge som tog över Sydkorea i augusti ansåg emellertid inte att det var dags att fördriva några japaner. Den 15 september telegraferade han till USAs inrikesdepartement: ”Sydkorea kan bäst beskrivas som en krutdurk, som kan explodera vilken minut som helst, men även om koreanernas hat mot japanerna är obeskrivligt bittert, blir det säkert inga våldshandlingar så länge amerikanska trupper övervakar situationen… det är önskvärd att japanska ämbetsmän sparkas, men mycket svårt just nu, det finns inga kvalificerade koreaner som kan ta över, det tjänar ingenting till att ersätta den japanska polischefen, även om koreanerna skulle gilla denna gest…”

USA tog med sig en korean till Korea från USA, som är garanterad USA-vänlig: Den kristna godsägaren Syngman Ree, som levt i exil i USA en mansålder. Syngman Ree är 1945 redan 69 år gammal och demokrati ingår knappast i hans uppfostran. USA behåller fram till 1948 en stor del av de japanska och de pro-japanska ämbetsmännen och poliser, som jagat den koreanska gerillan sedan trettiotalet. Varför får vi aldrig reda på förlorarnas historia? Vi lärde att det kommunistiska Nordkorea utan skäl angrepp Sydkorea. Vi fick reda på att FN och USA var överens om att rädda Sydkorea. Men varför kallade amerikanerna offensiven mot gerillan i Sydkorea för ”ratkilling” = råttslakten. Redan den första månaden av kriget dödades 67.250 gerillamedlemmar. Av koreakriget blev det den berömda TV-serien MASH som i ett årtionde skämtade om kriget i Korea.

I Korea finns det knappast någon som skämtar om detta krig. Det amerikanska flygvapnet genomförde första krigsåret 40.000 bombmissioner kastade 29711 tons bomber och 2.663.513 liter napalm. ( Källa Svenska Militärvetskapsakademins skrifter)

Aldrig i historien hade napalm använts i sådana stora mängder.

Aldrig hade flygbombning använts på detta vis.

Huvudstaden Pyonjang med 620.000 invånare bombades och utplånades värre än Dresden. Amerikanska militärflyg förstörde 90% av den nordkoreanska elkraftproduktionen och de två dammarna för bevattning för ris och lantbruk. 1,5 miljoner sydkoreaner, en miljon frivilliga kinesiska soldater, 500.000 nordkoreaner och 57.0000 amerikanska soldater dödades i detta krig. Korea var totalförstörd. Och än har såren efter kriget inte läkts.

Vietnamkriget 1961 – 1975

1,8 miljoner vietnameser 800.000 kambodjaner och 54.000 amerikanska soldater dödades i detta krig, som i lika hög grad var ett krig mot miljön och naturen.

Den amerikanska botanik-professorn, Arthur Westing, anser att de amerikanska bomberna använts på ett nytt sätt:

”För första gången i historien har huvudmålet under sju års tid varit fält och skogar, miljön. Bomberna har inte använts på klassiskt vis utan för att göra stora områden obeboeliga. Bomberna har skapat oändligt många kratrar fler än 20 miljoner, kanske ända upp till 30 miljoner. De har frambringat hål, nio-tio meter i diameter och fyra meter djupa, som vattenfylls under regnperioden. Vattenhålen omöjliggör jordbruk- och blir kläckningsplatser för smittobärande myggor. Bombningarna är en av de främsta orsakerna till de omfattande ekologiska rubbningarna. Detta har man inte uppmärksammat därför att det ansetts som konventionell krigföring.”

Under Vietnamkriget bombade det amerikanska flygvapnet den vietnamesiska jungeln med ”agent orange” egentligen dioxin, som avlövade träden och förstörde jordbruksproduktionen.

Arthur Westing: ”Förstörelsen av grödan som pågick i tio år förstörde mat nog att föda nästan 900 000 människor i ett helt år.Den totala årsfödan för 890 000 människor förstördes. Växtgifterna bryts ner ganska snabbt. Giftverkan kvarstår bara några månader. De ekologiska effekterna kvarstår i flera decennier i vissa områden ett helt sekel.”

I dag föds fortfarande förfärande många vietnamesiska barn med genetiska missbildningar efter dioxinbombningarna. Malariaepedemier härjar på grund av bombkratrarna såväl i Vietnam som i Laos. Kriget i Vietnam kostade USA 30 miljoner dollars om dagen de sista 5 krigsåren… Vad kunde dessa pengar ha använts till istället?

Kriget i Afghanistan 1979 – 1988

Afghanerna nekade att acceptera den regering som Sovjet hade påtvingat dem. 1979 invaderade en sovjetisk armé på 100.000 soldater landet.

I loppet av nio år av krig flydde 5 miljoner från landet. De kom att leva ett eländigt liv i flyktingläger i Pakistan och Iran.

Sovjet-armén spred miljoner av små trampminor i Afghanistan.

1 miljon afghaner dog – de allra flesta flyktingar som inte klarade av umbäranden när de flydde med små barn och gamla igenom bergen.

15.000 ryska soldater dödades.

Gulfkriget 1991

På åttiotalet köpte Saddam Hussein vapen för 113 miljarder dollars. Han betalade inte. Några av de största vapenförsäljarna, Frankrike, USA och – England gav honom generösa handelskrediter. England och Frankrike gav honom statliga krediter, President Bush – Bush´s pappa ordnade personligen krediter genom USA´s lantbruksdepartement.

– Att han hade dödat iranska soldater och irakiska kurder med kemgas sedan början av 80-talet ledde inte till sanktioner mot Irak. Men då invaderade han Kuwait! Och plötsligt satt han på en mycket stor del av världens oljeresurser.

På TV såg Gulfkriget ut som ett elektroniskt spel. Allt vi fick reda på var att militära mål bombades med precisionsbomber. Civila skulle inte drabbas.

I knappast någon nation har civila så till den milda graden drabbats när man bombade sönder hela den civila infrastrukturen. Efter kriget fick prins Aga Khan och en studiegrupp i uppgift av FN att undersöka effekten av bomberna på det civila samhället.

De rapporterade till FN att de allierade hade ödelagt 95% av all elkraftförsörjning i Irak. Irak är ett land med ett ökenklimat – ett extremt klimat – liksom Sverige är ett land med ett extremt klimat – ett delvis arktiskt klimat. Skulle all elproduktion förstöras i Sverige, skulle många människor dö av kyla. I Irak har minst en halv miljon barn – 5 – 6000 i månaden sedan 1991 dött av förgiftat vatten och vattenburen smitta. – Utan el går det inte att rena vattnet – och Irak har bara sina två floder. Eufrat och Tigris, där städerna kan ta sitt dricksvatten – och där allt spillvatten från städerna rinner ut – Vattnet måste renas på nytt norr om varje stad.

När vi filmade i Irak 1991 fanns det i alla de städer vi filmade,kloakvatten i gatorna från söndersprängda kloakrör. När strömmen bröts, stannade kloakledningarnas pumpar och kloakrören sprang sönder på grund av trycket från kloakslam som tryckte på. 45 av de största broarna över Eufrat och Tigris – från turkiska gränsen till Golfen bombades sönder. Större delen av all telekommunikation förstördes.

Irakisk jord kräver bevattning men vattnet måste också dräneras. Utan elkraft ångar vattnet bort iden heta sommaren. Jorden blir salt – fruktbar mark blir öken. Hälften av alla irakiska husdjur har dött – en halv miljon kor och bufflar och 5 miljoner får och getter – på grund av förgiftad vatten och brist på veterinärmediciner.

130.000 irakiska soldater dog, många begravdes levande i öknen. 230.000 amerikanska veteraner lider i dag enligt US´ försvarsdepartement av Gulfkrigssyndromet som ingen hittills lyckats diagnosticera. I Irak har antalet civila som drabbas av leukemi och cancersjukdomar stigit till epidemiska siffror.

NATO mot Serbien 1999

39.000 dollars per minut kostade detta krig som pågick i 78 dagar.

Man bombade Raffinaderier, värmekraftverk, elkraftverk med 150 – 300 missiler varje natt.

Man bombade de 30 största broarna över Donau, broarna ligger fortfarande i vattnet och hindra skeppsfarten från Tyskland till Svarta Havet.

Man bombade landsvägar, bussar, tåg, skolor, sjukhus, lantbruk, yactklubbar. Man bombade civila städer med splitterbomber.

78 civila fabriker och 500.000 jobb försvann med bomberna. 40% av all telekommunikation.

Ödelagda raffinaderier och sönderbombade kemiska fabriker, utarmad uran, såväl som 29.000 tons bomber och föroreningarna från 150.000 flygtimmar över ett begränsat luftrum har skadat miljön i hela sydöstra Europa – konstateras det i en rapport till Europarådet 2001.

Mer text och artiklar kommer att läggas in på hemsidan om

”Du skall älska din nästa såsom dig själv!”

Vänliga hälsningar:

Produktionsgruppen