PRESS: Artikel Aftonbladet ”En trovärdig man?”

Gunder Andersson i Aftonbladet 15/9 2010:

”Maj Wechselmann är den svenska filmens eldsprutande drake, som riktar sin eld mot det som omgärdas av medial tystnad.”