Replik debattartikel i GP: Ringhals har god kontroll

Publicerad i GP 19 januari 2013

Maj Wechselmanns påståenden om ökade säkerhetsrisker på Ringhals kärnkraftverk är missvisande, skriver Gösta Larsen, Ringhals.

Med en rad tekniska termer och påståenden försöker filmaren Maj Wechselmann leda i bevis att Ringhals kärnkraftverk riskerar att haverera när som helst.

Kärnkraft och åldringsfenomen i metaller är komplicerade ämnen att sätta sig in i och det har smugit sig in en del missförstånd i hennes debattartikel.

Wechselmann diskuterar dels försprödning av material på grund av neutronbestrålning, dels spänningskorrosion som är ett annat fenomen. Ringhals har djup och bred kompetens på dessa områden. Vi har experter inom materialvetenskap med lång erfarenhet och vi har god kontroll på de åldringsfenomen som påverkar konstruktioner i vår verksamhet.

Hon antyder att de båda fenomenen samverkar till att en farlig situation snabbt kan uppstå. Hon skriver också att den effekthöjning som gjorts har lett till ökad neutronbestrålning och därmed ett farligare kärnkraftverk. Båda påståendena är missvisande. Vi har god kontroll på utvecklingen och kommer aldrig att låta den gå så långt, att den innebär någon risk för hållfastheten på reaktortankarna. I samband med effekthöjningen på Ringhals 3 för några år sedan vidtogs också sådana åtgärder att neutronbestrålningen på de aktuella ytorna har minskat.

De uppgifter som Wechselmann bygger sin artikel kring kommer i huvudsak från rapporter från Ringhals till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Rapporterna ska ses som ett underlag till att reaktorerna ska kunna köras 50-60 år. Rapporterna är offentliga handlingar. Både Maj Wechselmann och andra intresserade är välkomna att ta kontakt med oss på Ringhals om man vill ha mer information om dessa saker och säkerheten vid kärnkraftverket i stort. För oss är öppenhet kring den verksamhet vi bedriver viktig. Även SSM kan svara på frågor i detta ämne.

Gösta Larsen

kommunikationschef, Ringhals AB