Debattartikel i Skånskan: Haveri kan drabba även svenska kärnkraftverk

Publicerad i Skånskan 14 MARS 2013

Författad av
Håkan Larsson Fil.dr. Miljöpartiet, Eslöv
Maj Wechselmann filmare, författare och debattör

DEBATT. Hur stor är risken för en kärnkraftsolycka i Sverige inom överskådlig tid?

Den är noll! Skriver kärnkraftsfysikern Evelyn Sokolowski i tidskriften ”Bakgrund” som utges av ”Analysgruppen Kärnkraftsäkerhet och Utbildning” ”Den totala drifterfarenheten av lättvattenreaktorer av västerländsk typ är nu drygt 10 000 reaktorår, skriver hon.

MEN det finns andra som anser att svensk kärnkraft är så farlig att samtliga reaktorer borde stängas omedelbart! För tre år sedan anmälde den tyska EU-parlamentarikern, Jorgio Chatzimarkis, FDP (Folkpartiets liberala motsvarighet i Tyskland) de svenska kärnkraftverken till Europarådet ”på grund av en ansvarslös och farlig utbyggnad av gamla svenska reaktorer”.

Man har de senaste 7 åren höjt effekten i de svenska kärnkraftverken helt upp till 30%. Tyska TV-kanaler såväl som tidningar går till skarpt angrepp på Vattenfall på grund av dess ansvarslösa utbyggnad, man skriver: ”Man misstänker att det okritiska Sverige används som försökslaboratorium. I Sverige testar man hur långt man kan gå med utbyggnaden av gamla kärnkraftverk.”

Kärnkraftfysikerna här hemma är inte det minsta oroade, Evelyn Sokolowski skriver: ”En statlig svensk utredning konstaterade att den typ av explosionsartad olycka som inträffade i den sovjetiska reaktorn i Tjernobyl är fysikaliskt omöjlig i en lättvattenreaktor.

Det kan alltså inte ske en olycka i en lättvattenreaktor? Men det var just det som hände i Fukushima: Från 11 till 14. mars 2011 inträffade olyckan i tre lättvattenreaktorer i Fukushima Daichi Kärnkraftverk i reaktorerna 1, 2 och 3.

Den japanska rapporten om olyckan av den parlamentariska kommittén The Fukushima Nuclear Accident Independent Investigation Commission skriver att Fukushimaolyckan inte berodde på vare sig jordbävning eller efterföljande tzunami, utan på ”den mänskliga faktorn”: Kommissionen skriver att man inte hade vidtagit de årgärder man skulle för att få fram nödkylning tillräckligt snabbt, ja att man hade överhuvudtaget inte säkrat kärnkraftverket mot jordbävning. Reaktorerna i Japan var inte bara lättvattenreaktorer utan av exakt samma patent som reaktorerna i Oskarshamn, Ringhals och Forsmark, nämligen General Electric och Westinghouse. Inte bara var Fukushimareaktorerna av samma patent som de svenska, utan de var designade på samma tid, som de svenska reaktorerna, dvs. sent sextiotal och de var byggda på sjuttio och åttiotalet exakt som de svenska, av samma material och liggande vid havet med kylvattenkanaler intill verket.

Svenska Strålsäkerhetsmyndigheten stoppade i december Oscarshamn 2 för inte att ha säkrat nödkylningen = hjälpkraftsmatningen tillräcklig.,– ”Vi bedömer det som allvarligt om vi inte har förtroende för deras hjälpkraftsmatning. Vad vi har sett har man inte följt de underhållsrekommendationer som leverantörerna har gjort, och OKG har inte motiverat varför man inte gjort det, sade Leif Karlsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

Nyligen skrev Internationella läkare mot kärnkraft en rapport som vad som hänt med barnen i Fukushima prefektur efter olyckan: enbart i Fukushima prefektur har man hittat 55.592 barn med cyster i knotor och sköldkörtlar. ” Detta måste ses som förstadier till skelettcancer och sköldkörtelcancer”, skriver man i rapporten, som också tar fasta på de redan 60-tal fall av sköldkörtelcancer hos barn i Fukushima. Den 23 februari åkte många invånare från Fukushima de 25 milen till Tokyo för att demonstrera på Tokyos gator, De kräver att barnen i Fukushima prefektur evakueras!

Är vi beredda att ta de konsekvenser som en kärnkraftsolycka i Sverige kommer att få?