Debattartikel i VK: Nästa Tjernobyl är just Tjernobyl

Publicerad i VÄSTERBOTTENSKURIREN (VK) 11 januari 2013

Nya finska kärnkraftverk i Bottenviken kommer att ligga drygt 20 mil från svenska städer. Det kan vara passande att påminna om hur vidsträckta territorier som fortfarande är kontaminerade och obeboeliga i Vitryssland och Ukraina – liksom det stigande antalet sjuka från katastrofen. Nu är det dags att tänka på vad danskarna åstadkom med sin protest mot Barsebäck kärnkraftverk. Det skriver filmaren Maj Wechselmann.

Nu när de nya finska kärnkraftverken i Bottenviken kommer att ligga drygt 20 mil från svenska städer kan det vara passande att påminna om hur vidsträckta territorier som fortfarande är kontaminerade och obeboeliga i Vitryssland och Ukraina – och även om det stigande antal sjuka från katastrofen..

När Ukrainas och Vitrysslands USA-ambassadörer talade på Kennan-Institutet i Washington D. C. på tjugoårsdagen av Tjernobylkatastrofen april 2006 beskrev ambassadörerna inte haveriet som en historisk företeelse utan som en akut nationell katastrof. Och 25 år efter katastrofen visar en statlig rapport från Ukrainas Katastrofministerium ”Ministry of emergencies” att mycket blivit ännu värre sedan dess.

Vitrysslands USA-ambassadör, Dimitri Pomarev, sade följande: Cirka 21 procent av Vitryssland är kontaminerad av radioaktiv strålning, 2 800 byar och mindre städer ligger inom dessa områden med en befolkning på mer än 1,5 miljoner människor därav 420 000 barn. Bortsett från ökningen av sköldkörtelcancer har vi en sannolik ökning av andra cancersjukdomar såväl som andra icke-cancersjukdomar.
Ukrainas USA-ambassadör, Oleh Shamshur, sade: Kostnaden för Tjernobylkatastrofen är omfattande för Ukraina.

Fram till 2004 förlorades 500 000 människoliv, som en följd av försämringen av hälsan på grund av olyckan, bland dem 7 000 barn. 2006 har 2,6 miljoner medborgare i Ukraina hälsoproblem som är en följd av katastrofen, mer än 160 000 medborgare har drivits bort från sina ägor. Tiotusen kvadratkilometer av en gång fruktbar och blomstrande mark är fortfarande förorenade av radioaktivitet såväl som 2 218 ukrainska byar och småstäder. Fram till 2015 kommer de ackumulerade förlusterna från Tjernobyl att uppgå till 170 miljarder dollars.”
25 år efter katastrofen gav statliga ukrainska Institutet för forskning för civilförsvaret ut en rapport som heter just ”25 år efter Tjernobyl”. I denna rapport säger man att åtta miljoner hektar jord, där det bodde 3,2 miljoner människor har förgiftats av radioaktivitet att befolkningen tvångsmässigt exponerats för denna radioaktivitet har att göra med den ekonomiska kollaps som omfattade hela nationen på grund av olyckan.

Enligt rapporten har det gått värst ut över kvinnor, barn, ungdomar och (vilket inte kan förvåna) de så kallade likvidatorer, de 500 000 unga inkallade män som rensade upp på reaktor 4 och grävde en tunnel under reaktorn som fylldes med betong så härdsmältan inte skulle kunna nå grundvattnet.

Den statliga ukrainska rapport som fyller 327 sidor är en ändlös lista av grafiska modeller som alla visar överrepresentationen av sjukdomar hos de personer som hade fått för hög stråldos i början av olyckan, likaså de som i lång tid ätit föda som varit förorenad av radioaktivitet. Tillsammans med sköldkörtelcancer och leukemi är alla de sjukdomar som man normalt förkniper med åldrande av människokroppen överrepresenterade hos barn och ungdomar.

Kärnkraftsförespråkarna i Sverige har påstått att dessa sjukdomar enbart har att göra med social misär efter de enorma tvångsevakueringarna av befolkningarna. Men får man sex fingrar på varje hand (polydaktilism) av att vara olycklig? Får man tumörer och utslag i en storleksordning som ingen sett tidigare? Får tioåringar i Ukraina högt blodtryck eller hål mellan hjärtkamrarna eller åldrande stela artärer i hjärnan, ett tillstånd som kan leda till stroke, just bara därför att de lever i social misär?

WHO förutser I dag att 50 000 vuxna och barn vars föräldrar kommer från Tjernobyl kommer att utveckla sköldkörtelcancer under sin livstid.
Medan de bygger eller planerar att bygga kärnkraftverk i Bottenviken borde vi kanske tänka på vad danskarna åstadkom med sin protest mot Barsebäck kärnkraftverk.

Maj Wechselmann
________________________________________

Västerbottens Kuriren
redaktion@vk.se
090-17 60 10